Gemeenschap en andersheid

Ioannis D. Zizioulas

“Verrukkelijke, diepgravende theologie die je aan het denken zet” TROUW - “Beste religieboek 2019” volgens Sjoerd Mulder

‘Anders zijn’ en ‘de ander zijn’ horen onlosmakelijk bij ‘jezelf zijn’ – dat geldt voor zowel God als de mens en al het andere. Dat roept vragen op: hoe kunnen God en de wereld, die zo anders zijn, toch óók ongescheiden zijn? Is er gemeenschap mogelijk waarin andersheid niet alleen getolereerd wordt, maar zelfs wordt voortgebracht en tot bloei komt?

In dit invloedrijke boek laat Ioannis Zizioulas zien hoe gemeenschap en andersheid zich tot elkaar verhouden en hoe zij hand in hand kunnen gaan. Zizioulas biedt de Drie-ene God aan als model: de God van de Bijbel is volmaakt één en toch drie personen.

Zizioulas biedt een radicale, ontologische doordenking van wat het betekent om persoon te zijn en stelt zich daarbij in kritische dialoog met kerkvaders als Augustinus en hedendaagse grote denkers. ‘Eén persoon is geen persoon’, zegt Zizioulas. Persoon-zijn is niet in zichzelf begrensd, maar is een beweging van liefde, waar de een woont in de ander zonder zijn eigen andersheid te verliezen.

Prof. IOANNIS ZIZIOULAS, Grieks-orthodox theoloog, doceerde systematische theologie aan o.a.Britse universiteiten en was jarenlang actief in de oecumene. Hij is metropoliet van Pergamon.

MGR. GERARD DE KORTE (uit zijn uitvoerige voorwoord):
“Een groot theoloog als Ioannis Zizioulas kan, juist omdat hij een relatieve buitenstaander is, de kerk van onze streken helpen de eigen zwakheden scherper in beeld te krijgen.”

ROWAN WILLIAMS:
“Bladzij na bladzij daagt dit bijzondere boek onze veronderstellingen uit. Dit boek nodigt uit om het christendom in zijn rijkste traditionele vorm te herontdekken. Een groots en alomvattend model voor heel de christelijke theologie.”

KERK EN THEOLOGIE:
“Een zeer rijk boek waar veel van te leren is. De goede en toegankelijke vertaling draagt bij aan de betovering die van dit schrijven uitgaat.”

FRIESCH DAGBLAD
“Het belang van dit boek is geweldig groot. Het kan alleen iets betekenen in de handen van geduldige, geconcentreerde lezers. Wie in die categorie valt, krijgt veel terug voor zijn of haar inspanningen. ... een vernieuwende, fundamentele bijdrage aan het blijvende gesprek over mens, God en wereld.”

“Zizioulas is een van de huidige internationale toptheologen, samen met onder andere Rowan Williams.”
FRANK G. BOSMAN (in: Toptheologen, the next generation. Theologie aan het begin van de 21e eeuw)

BISSCHOP KALLISTOS VAN DIOKLEIA:
“Metropoliet Ioannis Zizioulas wordt algemeen erkend als de briljantste en creatiefste theoloog van de orthodoxe kerk van vandaag. De publicatie van een nieuw boek van zijn hand is telkens weer een grote gebeurtenis. Hier klinkt een stem die nodig gehoord moet worden.”

KARDINAAL WALTER KASPER, voormalig voorzitter van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen:
“In “Gemeenschap en andersheid” gaat metropoliet Ioannis, een van de vooraanstaande theologen van onze tijd, in op wellicht de meest dringende kwestie in de huidige internationale oecumenische discussies en de interculturele dialoog. Dit werk is van fundamenteel belang voor de dialoog tussen de katholieke en orthodoxe kerken.”

Bestel veilig en betrouwbaar bij onze eigen webshop Boekenwereld.com en het boek wordt gratis bezorgd.

€ 36.50
Bestel
ISBN:
9789492183828
Uitvoering:
Paperback
Omvang:
380 pag.
Verschenen:
10-05-2019