In gebeden opdragen en gedenken – Spiritualität im Lebenspraxis door Dick Lammers

7 maart 2012

‘Mijn liefste Dietrich, elke morgen om zes uur, als we samen onze handen vouwen, weten we dat we een groot vertrouwen mogen hebben tot elkaar en nog ver, ver daaroverheen, toch? En dan kun je ook niet meer verdrietig zijn.’  Mei 1943. Bovenstaand fragment is afkomstig uit een van de brieven die Maria von Wede-meyer […]

Dag 13 – Afscheid

7 maart 2012

Afscheid Glooiend, zo zegt men, is een landschap maar ik beleefde zo het afscheid. Een glooiend afscheid, want het was niet abrupt maar steeds een beetje steeds een beetje meer steeds een beetje minder. De afstand steeds groter, toch weer contact en ondanks het weten, zo zeker weten dat je niet terugkomt, is het dan […]

Dag 12 – Een juichende voorbijganger

6 maart 2012

Lucas 19:29-40 Wie was Jezus? Velen verwachtten dat Hij de macht over zou nemen in Israël. En de tocht naar Jeruzalem was zijn zegetocht. Nu zou het gebeuren! Dit was de dag waarop Jezus koning zou worden en hen zou bevrijden van de Romeinen. Hij reed toch niet voor niets op een ezel. Had de […]

Dag 11 – Jezus Christus, de mens geworden God

5 maart 2012

Jezus Christus, de mens geworden God – dat betekent dat God heel de menselijke natuur in levenden lijve aangenomen heeft, dat het goddelijk wezen van nu af aan niet anders dan in menselijke gestalte gevonden kan worden, dat in Jezus Christus de mens bevrijd is om voor God werkelijk mens te zijn. Het ‘christelijke’ is […]

2e zondag – Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen

4 maart 2012

Beluister vandaag het openingskoor uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. De nieuwe Nederlandse tekst is afkomstig van de dichter Ria Borkent. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen Kom, o dochters, help me klagen. Sytse Buwalda, countertenor The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands o.l.v. Pieter Jan Leusink Bron van de tekst: Ria Borkent, […]

Dag 10 – Wie zeg jij dat Ik ben?

3 maart 2012

Heb je ooit een van de evangeliën in één keer uitgelezen? Dat is zeker de moeite waard. Er zitten enkele grote voordelen aan. Je leert Jezus beter kennen. Je ziet duidelijker hoe zijn leven zich door de verschillende fasen heen ontvouwde. Je ontwikkelt een dieper inzicht in wat Hij onderwees en waar Hij voor stond. […]

ALS KERK NIET MEER VANZELFSPREKEND IS – door ds. Gerard Rinsma

2 maart 2012

Commentaar op de visienota van de GS ‘Hartslag van het leven’ Op onze classisvergadering hebben wij kennis genomen van de visienota van de synode; in Limburg weten we uit ervaring wat het ‘einde van de vanzelfsprekendheid’ inhoudt, want de protestantse kerk hoort in deze  provincie al sinds jaar en dag tot een kleine minderheid; slechts […]

Dag 9 – Christus gaat naar de hof

2 maart 2012

PSALM 1 Christus gaat naar de hof 1. Omhoog, mijn ziel, nu uit het stof. Mijn stem, verhef je tot Gods lof. Mijn geest, mijn tong, begeef mij niet: van ’s Heren lijden zingt dit lied. 2. Sint Paulus heeft ons onderricht; hij wees ons onze dure plicht: verkondig steeds de bittere dood die Christus […]

Een stukje leven…

1 maart 2012

Lody Benno is genoemd naar Lody en naar Benno. Twee jonge kinderen die de Tweede Wereldoorlog niet mochten over leven. Als de oorlog er niet was geweest was deze Lody Benno niet geboren. Een vreemde gewaarwording die al jaren meedraait… Twee van een. Een jochie van twee weet niet wat ’donkere wolken’ zijn Een babybroertje […]

Dag 8 – Credo in de nacht

1 maart 2012

Credo in de nacht Ik geloof dat alles wat beschadigd en stuk is heel wordt in zijn handen. Ik geloof dat alles wat mislukt en misbruikt is zuiver en mooi wordt onder zijn blik. Ik geloof dat alles wat onecht en vervalst is oprecht en helder wordt in zijn aanwezigheid. Ik geloof dat alles wat […]

Een tweede interview met drs. Pieter L. de Jong

29 februari 2012

Predikant Pieter L. de Jong uit Rotterdam-Delfshaven schreef acht boeiende bijbelstudies die de eerste bijbelse personen opnieuw tot leven brengen en aanzetten tot nadenken en gesprek. In deze video vertelt hij over zijn nieuwe boek Aartsvaders m/v.

Pascal als gelovend denker

29 februari 2012

Ik weet niet of Bonhoeffer Pascal heeft gekend, maar in zijn terminologie zou hij zeker niet – zoals Rudi te Velde doet – ‘Pascal als regiligieus denker’ hebben gekenschetst. In de context van vandaag schijnt religieus echter nog meer in te zijn dan toen en als Te Velde in zijn inleiding een religieus denker definieert als “de […]

Dag 7 – Veertigdagentijd met de kinderen

29 februari 2012

In deze blog worden er tips gegeven voor het doorkomen van de veertigdagentijd met kinderen.

Dag 6 – Afscheidsmaaltijd

28 februari 2012

Lucas 22:14-20 ‘Hij zei tegen hen: “Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt”’ (vs. 15). Er is een sterk verlangen bij Jezus om dít pesachmaal met zijn leerlingen te eten. De tijd van lijden en sterven is aanstaande. Dit zal zijn laatste avondmaal […]

Drs. P.L. de Jong over Door vreemd gebied

27 februari 2012

Dag 5 – Zuiver water uit de Rots

27 februari 2012

Lezen: Ezechiël 34:10-16 en Mattheüs 25:31-46 Paus Leo weer. De grote. Sint nog al liefst. Ik voel iets voor die man. Al was hij de eerste bisschop van Rome die het pausschap mystiek baseerde. Het is te vergeven, want hij moet het gevoel hebben gehad, dat er iets te bewaren viel, een erfenis, de Romeinse […]

1e zondag – Erbarme dich Mein Gott | Omarm me toch, mijn God

26 februari 2012

Beluister vandaag de aria ‘Erbarme dich’ uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. De nieuwe Nederlandse tekst is afkomstig van de dichter Ria Borkent.

Dag 4 – Pelgrim

25 februari 2012

Innerlijke rust houd je niet voor jezelf. Met deze vrede mogen wij de wereld ingaan, net zoals Jezus deed. Om de smart van de mensen deelde Hij Zichzelf uit. In een klooster in Brugge vond ik [Mirjam van der Vegt]  dit ontroerende gedicht: Pelgrim ben ik, al zo lang. Over vlaktes trek ik in de […]