Dag 30 – Gehoorzaamheid

27 maart 2012

Lucas 22:39-46 ‘Hij bad: “Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren”’ (vs. 42). Aan de overkant van het Kidrondal, net buiten de muren van de oude stad Jeruzalem, ligt de Olijfberg. Haar naam dankt zij aan de talloze olijfbomen […]

De kerk is een heilsgebeuren – door dr. A.J. Plaisier

26 maart 2012

Met zijn ‘Lichaam en Geest van Christus’  heeft prof.dr. Bram van de Beek een imposant boek geschreven. Ik vind het zijn beste boek dat ik tot nu toe heb gelezen. Het is katholieker van toon en inhoud dan veel van zijn eerdere boeken. Het is ook verrassend oecumenisch.  Dit oecumenische gehalte wordt vooral ingegeven door […]

Uit naastenliefde schuldig worden – Spiritualität im Lebenspraxis – door Dick Lammers

26 maart 2012

‘Als een razend geworden man in woeste vaart met zijn auto door een drukke straat rijdt, dan moet ik als pastor niet alleen de slachtoffers van die wildeman troosten, maar ik moet ook trachten hem te doen stoppen.’ Ik zie het gewoon voor me. ’t Is net een fragment van een achtervolgingsscène uit een spannende […]

Dag 29 – Christus voor ogen

26 maart 2012

In de Passietijd Dat Christus ons voor ogen staat in zijn trouw aan U: daarom bidden wij dat wij uw trouw beantwoorden door voor elkaar betrouwbaar te zijn, en meedragen aan wat de ander zo bezwaart. Dat Christus ons voor ogen staat in zijn eenzaam lijden: daarom bidden wij voor wie overweldigd worden in hun […]

5e zondag – Wakker worden in het licht

25 maart 2012

Vandaag een filmpje met Joke Verweerd over de kracht van de opstanding, naar aanleiding van haar bundel Wakker worden in het licht. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=UVrz8YvmnYk] En daarnaast het gedicht van Joke Verweerd bij de vijfde lijdenszondag: Judica: Doe recht Waar de duisternis valt is de waarheid geweken, raakt het leven vergald door alle gebreken. Waar God […]

Dag 28 – Ik ken Hem niet

24 maart 2012

Lezen: Marcus 14:66-72 En meteen kraaide de haan voor de tweede keer (vs. 72). Wat als ik daar op die binnenplaats van het huis van de hogepriester had gestaan? Ik denk het me in. Ik strek mijn trillende handen uit naar het vuur. Ik ril, ik heb het koud, ik ben op van de zenuwen. […]

De kunst van het twijfelen – door prof. dr. Wim Janse

23 maart 2012

Enkele kanttekeningen bij: De kunst van het twijfelen. Sebastian Castellio (1515-1563): humanist, calvinist, vrijdenker van Mirjam van Veen. 1. De kunst van het schrijven Het allereerste dat ik over het nieuwste boek van Mirjam van Veen wil zeggen, is dat ik het fenomenaal geschreven vind. Mirjam verstaat de kunst van het schrijven. Net als haar […]

Dag 27 – Johannes

23 maart 2012

Ik kijk naar Hem en mijn hart breekt. Daar staat Hij voor de hogepriester en het Sanhedrin. Zie zijn schouders, strak en beheerst, zijn mond een smalle streep. Zie zijn ogen, waakzaam en droevig tegelijk. Hij is op zijn hoede, maar Hij is niet uit op ontsnapping. Hij zal niets ter verdediging aanvoeren, geen woord, […]

Dag 26 – De Zoon van de Gezegende

22 maart 2012

Lezen: Marcus 14:53-65 Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’ Jezus zei: ‘Dat ben ik.’ (vs. 61, 62) Wat denk je van Jezus? Wie is Hij volgens jou? Dat is de vraag waar in feite alles om draait. In dit bijbelgedeelte, in de wereld, in de kerk, in […]

Het was een mooie avond maar het boek is beter – door Gert-Jan Segers

20 maart 2012

Maandagavond 19 maart werd ons boek in Rotterdam gepresenteerd. Er waren verrassend veel mensen komen opdagen en Marten de Vries en ik konden nog één keer kort ons zegje doen. Daarna was het woord aan twee lezers, Mohammed Ajouaou en Bernhard Reitsma. Ze waren niet onze eerste lezers en eerste recensenten. Er zijn al verschillende […]

Dag 24 – Jezus en Petrus

20 maart 2012

‘Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ (vs. 32) Ongetwijfeld zal Simon Petrus zich de belangrijkste van Jezus’ leerlingen hebben gevoeld. Hij is immers de woordvoerder van de leerlingen. En zo impulsief en zelfverzekerd als hij altijd […]

Tweede meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

19 maart 2012

In ons leerboek besteden we vrij veel aandacht aan de prolegomena, de inleidingsvragen dus. We hebben hierover in het verleden samen al heel wat afgepraat, maar zouden jullie mening wel willen hebben. Wat wij doen, het valt al te zien aan de hoofdstukindeling – lijkt op een mix tussen de manier waarop Barth de prolegomena […]

De zichtbare gestalte van de gemeenschap als geschenk van God – – Spiritualität im Lebenspraxis door Dick Lammers

19 maart 2012

‘Het is voor de christen niet vanzelfsprekend dat hij onder christenen mag leven.’ Zondagmorgen. Het oude turfstenen kerkgebouw, knus gelegen aan de Ring van een Zeeuws dorp ontwaakt, rekt zich uit en opent zijn deuren zoals ze dat wekelijks twee maal doet. De kerk ligt pal in het centrum, haar ranke torenspits wijst omhoog naar […]

Dag 23 – Kajafas

19 maart 2012

Nu Jezus is gearresteerd, wordt Hij naar het Sanhedrin gebracht. Het Sanhedrin is het hoogste gerechtshof van de Joden. Het wordt ook wel de Grote of Hoge Raad genoemd. Het Sanhedrin heeft zeventig leden: de hogepriester, overpriesters en schriftgeleerden. De naam Sanhedrin betekent eigenlijk gewoon ‘vergadering’. Als een Jood ter dood veroordeeld werd, sprak het […]

4e zondag – Een fragment uit de Matthäus Passion en een gedicht van Joke Verweerd

18 maart 2012

Beluister vandaag een fragment uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. De nieuwe Nederlandse tekst is afkomstig van de dichter Ria Borkent. En lees een gedicht van Joke Verweerd: Laetare: Verheug je Licht geeft moed. Warmte voelt veilig. Een kleine vlam doet ons bestaan goed. Licht maakt blij: openheid, ruimte en diep ademhalen, fier en […]

Dag 22 Jezus, de man die onze voeten wast

17 maart 2012

Johannes 13:1-20 Wat zagen de mensen die naar Jezus keken? Wat deed Hij op zijn weg van het lijden? Een van de vreemdste dingen was wel dat Hij de voeten van zijn leerlingen waste. Vlak voordat ze samen het paasmaal gingen eten, deed Jezus een doek voor en ging de stoffige voeten van de leerlingen […]

Psalmen voor Nu team zingt psalm 85

17 maart 2012

Een deel van het Psalmen voor Nu team zingt psalm 85 van de nieuwe CD ”Heilig boven alles“. http://youtu.be/UlZEwkRO7q0

Dan komt zo’n regel thuis – interview met Ria Borkent

16 maart 2012

Opiniërend magazine voor Protestants Nederland maart 2012 bevat een interview met Ria Borkent. We zijn de redactie en interviewer Nelleke de Jong-van den Berg erkentelijk dat we dit interview mogen publiceren op Theoblogie. Ze vertelt in beelden over haar meest recente werk, dichteres en vertaalster Ria Borkent. In februari verscheen haar poëtische hertaling van Bachs […]