Dag 33 – Vrijdag na zondag Judica

30 maart 2012

Jeremia 17 vss 13-18 en Johannes 11 vss 47-54 De bron van levend water, gisteren kwam die zegswijze ter sprake, vandaag vinden we haar opgetekend in de eerste lezing, Jeremia 17 vs 13. Het is voor het eerst, dat de profeet ons onder ogen komt wiens naam spreekwoordelijk geworden is voor klachten over onontkoombaar onheil. […]

Dag 32 – Uit de kinderbijbel: Jezus is stil

29 maart 2012

In de nacht gaat Jezus met zijn leerlingen naar een tuin, Getsemane. Jezus heeft gezegd dat Hij gaat sterven, maar zijn leerlingen willen dat niet horen. In de tuin zegt Jezus: ‘Blijven jullie maar hier.’ Jezus loopt door en knielt neer om te bidden. Hij is zo bang. Hij moet sterven, morgen al. Hij zal […]

Bram van de Beek over de kerk in crisis – door ds. Willem Smouter

28 maart 2012

Ds. Willem Smouter publiceerde naar aanleiding van de voorpublicatie uit het nieuwe boek van dr. A. van de Beek Lichaam en Geest van Christus in het Nederlands Dagblad onderstaand artikel op zijn weblog. We zijn hem zeer erkentelijk voor de toestemming om het artikel op Theoblogie te publiceren. Telkens wanneer ik dr. A. van de Beek lees, word […]

Dag 31 – Het is volbracht

28 maart 2012

Lezen: Johannes 19:28-37 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht’ (vs. 30). Johannes was erbij! De andere evangelieschrijvers vertellen alleen dat Jezus in zijn laatste ogenblikken een luide kreet slaakte, maar Johannes heeft het verstaan. En opgeschreven voor later, voor ons, voor de hele wereld. ‘Dorst!’ had Jezus gezegd, en nadat soldaten […]

De compilatie van het nieuwe album van Psalmen voor Nu

27 maart 2012

Beluister de compilatie van Heilig boven alles, het nieuwe album van Psalmen voor Nu.

Derde meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

27 maart 2012

Graag willen we om te beginnen ieder die tot dusver op onze meedenkblogs reageerde daarvoor bedanken. Het was een wat gewaagd experiment. Sommigen reageerden ook enigszins sceptisch. Is dit niet al te postmodern? Weten zelfs de dogmatici het tegenwoordig ook al niet zo goed meer? Of is het vooral een marketingstrategie om vast wat aandacht […]

Recensie ‘Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen’ – door Kees van Kranenburg

27 maart 2012

De gereformeerde predikant Marten de Vries en WI-directeur Gert-Jan Segers schreven samen een boek met als doel de dialoog tussen christenen en moslims te beteren. In de ‘interreligieuze dialoog’ zijn verschillende niveaus te onderscheiden. Allereerst is daar de academische theologische discussie, die wordt gevoerd door universitair betrokkenen en de top van de geestelijke stromingen. Exclusivisme […]

Dag 30 – Gehoorzaamheid

27 maart 2012

Lucas 22:39-46 ‘Hij bad: “Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren”’ (vs. 42). Aan de overkant van het Kidrondal, net buiten de muren van de oude stad Jeruzalem, ligt de Olijfberg. Haar naam dankt zij aan de talloze olijfbomen […]

De kerk is een heilsgebeuren – door dr. A.J. Plaisier

26 maart 2012

Met zijn ‘Lichaam en Geest van Christus’  heeft prof.dr. Bram van de Beek een imposant boek geschreven. Ik vind het zijn beste boek dat ik tot nu toe heb gelezen. Het is katholieker van toon en inhoud dan veel van zijn eerdere boeken. Het is ook verrassend oecumenisch.  Dit oecumenische gehalte wordt vooral ingegeven door […]

Uit naastenliefde schuldig worden – Spiritualität im Lebenspraxis – door Dick Lammers

26 maart 2012

‘Als een razend geworden man in woeste vaart met zijn auto door een drukke straat rijdt, dan moet ik als pastor niet alleen de slachtoffers van die wildeman troosten, maar ik moet ook trachten hem te doen stoppen.’ Ik zie het gewoon voor me. ’t Is net een fragment van een achtervolgingsscène uit een spannende […]

Dag 29 – Christus voor ogen

26 maart 2012

In de Passietijd Dat Christus ons voor ogen staat in zijn trouw aan U: daarom bidden wij dat wij uw trouw beantwoorden door voor elkaar betrouwbaar te zijn, en meedragen aan wat de ander zo bezwaart. Dat Christus ons voor ogen staat in zijn eenzaam lijden: daarom bidden wij voor wie overweldigd worden in hun […]

5e zondag – Wakker worden in het licht

25 maart 2012

Vandaag een filmpje met Joke Verweerd over de kracht van de opstanding, naar aanleiding van haar bundel Wakker worden in het licht. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=UVrz8YvmnYk] En daarnaast het gedicht van Joke Verweerd bij de vijfde lijdenszondag: Judica: Doe recht Waar de duisternis valt is de waarheid geweken, raakt het leven vergald door alle gebreken. Waar God […]

Dag 28 – Ik ken Hem niet

24 maart 2012

Lezen: Marcus 14:66-72 En meteen kraaide de haan voor de tweede keer (vs. 72). Wat als ik daar op die binnenplaats van het huis van de hogepriester had gestaan? Ik denk het me in. Ik strek mijn trillende handen uit naar het vuur. Ik ril, ik heb het koud, ik ben op van de zenuwen. […]

De kunst van het twijfelen – door prof. dr. Wim Janse

23 maart 2012

Enkele kanttekeningen bij: De kunst van het twijfelen. Sebastian Castellio (1515-1563): humanist, calvinist, vrijdenker van Mirjam van Veen. 1. De kunst van het schrijven Het allereerste dat ik over het nieuwste boek van Mirjam van Veen wil zeggen, is dat ik het fenomenaal geschreven vind. Mirjam verstaat de kunst van het schrijven. Net als haar […]

Dag 27 – Johannes

23 maart 2012

Ik kijk naar Hem en mijn hart breekt. Daar staat Hij voor de hogepriester en het Sanhedrin. Zie zijn schouders, strak en beheerst, zijn mond een smalle streep. Zie zijn ogen, waakzaam en droevig tegelijk. Hij is op zijn hoede, maar Hij is niet uit op ontsnapping. Hij zal niets ter verdediging aanvoeren, geen woord, […]

Dag 26 – De Zoon van de Gezegende

22 maart 2012

Lezen: Marcus 14:53-65 Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’ Jezus zei: ‘Dat ben ik.’ (vs. 61, 62) Wat denk je van Jezus? Wie is Hij volgens jou? Dat is de vraag waar in feite alles om draait. In dit bijbelgedeelte, in de wereld, in de kerk, in […]

Het was een mooie avond maar het boek is beter – door Gert-Jan Segers

20 maart 2012

Maandagavond 19 maart werd ons boek in Rotterdam gepresenteerd. Er waren verrassend veel mensen komen opdagen en Marten de Vries en ik konden nog één keer kort ons zegje doen. Daarna was het woord aan twee lezers, Mohammed Ajouaou en Bernhard Reitsma. Ze waren niet onze eerste lezers en eerste recensenten. Er zijn al verschillende […]

Dag 24 – Jezus en Petrus

20 maart 2012

‘Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ (vs. 32) Ongetwijfeld zal Simon Petrus zich de belangrijkste van Jezus’ leerlingen hebben gevoeld. Hij is immers de woordvoerder van de leerlingen. En zo impulsief en zelfverzekerd als hij altijd […]