Dan komt zo’n regel thuis – interview met Ria Borkent

16 maart 2012

Opiniërend magazine voor Protestants Nederland maart 2012 bevat een interview met Ria Borkent. We zijn de redactie en interviewer Nelleke de Jong-van den Berg erkentelijk dat we dit interview mogen publiceren op Theoblogie. Ze vertelt in beelden over haar meest recente werk, dichteres en vertaalster Ria Borkent. In februari verscheen haar poëtische hertaling van Bachs […]

Dag 21 Bidden is stil worden

16 maart 2012

Over bidden zijn al heel veel boekjes geschreven en opengedaan. Dat is niet voor niets. In de Bijbel staat dat wij onophoudelijk moeten bidden en dat lijkt een onmogelijke opdracht. Niet zelden voelen we ons schuldig over ons gebedsleven. Bidden we wel genoeg? Zijn onze motieven om te bidden wel eerlijk en oprecht? Benedictus heeft […]

Dag 20 – Boete

15 maart 2012

Zelfs als er een goede reden is om boete te doen, dan wordt dat vaak uit zwakheid nagelaten. Onze schaamte en onze angst om tekort te schieten weerhouden ons. Ook vinden we de waardering die we van mensen krijgen belangrijker dan de gerechtigheid waarvoor we ons vernederen, als we boete doen. Daarom hebben we Gods […]

Dag 19 – Jezus’ dood was zijn daad

14 maart 2012

Johannes 19:30b Na gedane arbeid ‘Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.’ Het zijn maar een paar woorden uit het lijdensverhaal van Jezus. Eén korte zin over het moment van zijn sterven. De ‘uiterste seconde’, zo noemde de schrijver Vestdijk dat kantelmoment aan het einde van een mensenleven. Dat kwam voor Jezus toen hij […]

Dag 18 Brandend van verlangen

13 maart 2012

Brandend van verlangen Brandend van verlangen, witte toorts van licht, midden in een lange doodsnacht opgericht – refrein: Kaars van God gegeven, schitter in dit uur, Christus, wees ons leven, wees ons vreugdevuur! Duister zijn de dagen, donker is de tijd, haast niet te verdragen wat ten hemel schreit – Waakvlam van de vrede, wachter […]

Fijne vrienden

12 maart 2012

Woensdag 14 maart gaat de Boekenweek van start met als thema ‘Vriendschap en andere ongemakken’.  Ter gelegenheid van het thema van de Boekenweek 2012 bracht de bekende striptekenaar Margreet de Heer (Trouw, NRC Next) zeven bijzondere vriendschappen in stripbeeld.

Het zij je vergeven… – Spiritualität im Lebenspraxis door Dick Lammers

12 maart 2012

Bonhoeffer wees zijn studenten in Zingst en Finkenwalde er bijtijds en beslist op dat de avondmaals-vieringen een echte verzoening onder de broeders veronderstelde. ‘En hij zei ook – tot verrassing van de meesten – dat men privé te biechten kon gaan bij een broeder of bij hem zelf,’ schrijft Dietrichs studievriend en latere biograaf Eberhard […]

Eerste meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

12 maart 2012

Al enkele jaren werken we tussen de bedrijven door aan de samenstelling van een nieuw boek over de christelijke geloofsleer voor studenten theologie. De titel houden we kort en hopelijk krachtig: Christelijke dogmatiek – een inleiding. Het gaat om een boek waarin de belangrijkste thema’s en vragen van de geloofsinhoud op een introducerende manier op […]

Dag 17 – In de Passieweken

12 maart 2012

Op Christus’ lijdensweg zoeken wij hem te volgen – laat die weg ons eerder verontrusten dan ontroeren. Laten de vele opvoeringen van dit aloude verhaal ons niet het zicht benemen op de schokkende maar harde realiteit van het kruis. Geen toeschouwers zijn wij maar betrokken deelnemers, die niet weten hoever wij hem kunnen volgen. Voor […]

3e zondag – So ist mijn Jesu nun gefangen

11 maart 2012

Beluister vandaag Arie – Duett Sopran & Alt mit Chor uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. De nieuwe Nederlandse tekst is afkomstig van de dichter Ria Borkent. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=FEQalJTasm0] So ist mein Jesus nun gefangen Zo is mijn Jezus nu gevangen Sytse Buwalda, countertenor The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands o.l.v. Pieter […]

Dag 16 – Man van Smarten

10 maart 2012

[bij de afbeelding van Rembrandt] Jesus Christus kijkt ons aan in erbarmelijke  toestand.  Wie Hem aanziet, ontwaart geen groter  smart. Want de Vader heeft de Zoon het verlossende  lijden tot verzoening doen ondergaan (cf. Kl 1,12).  Laat Zijn passie onze compassie wekken.  Geminacht en gemeden door ons mensen is Hij door  God gekastijd en vernederd, […]

Dag 17 – Wakker worden in het licht

9 maart 2012

Joke Verweerd vertelt in deze video over de paasbundel Wakker worden in het licht die zij samen met Marianne Witvliet schreef. De inspirerende gedichten en gedachten van Joke Verweerd maken u bewust van de moeilijke weg naar Pasen en van de kracht van de opstanding.

Dag 15 – Reikhalzend uitzien

9 maart 2012

Hij was een bang jongetje geweest, al zou je dat nu niet meer aan hem merken. Een jongetje dat liever zijn ogen sloot dan dat hij keek en zag wat er gebeurde. En nu dan al jaren een perskaart op zak en minstens één camera om zijn schouder. De overeenkomst tussen het bange jongetje en […]

Over godsdienstig fanatisme en religieus commitment – door dr. Mirjam van Veen

8 maart 2012

De “reaguurders” in Nederland zijn het roerend met elkaar eens: zonder religie zou de wereld er een stuk beter aan toe zijn. Gelovigen zijn intolerant en hypocriet en veroorzaken aan de lopende band conflicten. Religies zijn kortom de bron van haat en nijd, van zinloze bloedige oorlogen. Toegegeven: het “track record” van religies op het […]

Dag 14 – Ik ben het licht voor de wereld

8 maart 2012

Lezen: Marcus 15:22-32 25 maart Laten we, op weg naar de Goede Vrijdag, samen stilstaan aan de voet van het kruis waaraan mensen Jezus hebben vastgespijkerd. Laten we samen stil worden. Samen luisteren. Zevenmaal heeft Jezus gesproken vanaf het kruis. Zeven keer heeft Hij geroepen in die lange uren dat Hij daar hing tussen hemel […]

In gebeden opdragen en gedenken – Spiritualität im Lebenspraxis door Dick Lammers

7 maart 2012

‘Mijn liefste Dietrich, elke morgen om zes uur, als we samen onze handen vouwen, weten we dat we een groot vertrouwen mogen hebben tot elkaar en nog ver, ver daaroverheen, toch? En dan kun je ook niet meer verdrietig zijn.’  Mei 1943. Bovenstaand fragment is afkomstig uit een van de brieven die Maria von Wede-meyer […]

Dag 13 – Afscheid

7 maart 2012

Afscheid Glooiend, zo zegt men, is een landschap maar ik beleefde zo het afscheid. Een glooiend afscheid, want het was niet abrupt maar steeds een beetje steeds een beetje meer steeds een beetje minder. De afstand steeds groter, toch weer contact en ondanks het weten, zo zeker weten dat je niet terugkomt, is het dan […]

Dag 12 – Een juichende voorbijganger

6 maart 2012

Lucas 19:29-40 Wie was Jezus? Velen verwachtten dat Hij de macht over zou nemen in Israël. En de tocht naar Jeruzalem was zijn zegetocht. Nu zou het gebeuren! Dit was de dag waarop Jezus koning zou worden en hen zou bevrijden van de Romeinen. Hij reed toch niet voor niets op een ezel. Had de […]