Pasen – U zij de glorie

8 april 2012

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=6UQGgteMbRw]   Licht van den beginne toon ons het licht op deze dag van vernieuwd bestaan, schijn in onze ogen, kom bij ons binnen en verjaag de donkere gedachte aan de dood. Dring het lijden terug door ons zicht te geven op een toekomst in het Koninkrijk Gods waar de zon nooit meer onder […]

Dag 40 – Hij droeg onze smarten

7 april 2012

Hij droeg onze smarten ’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten, Noch die verraderlijk U togen voor ’t gericht, Noch die versmadelijk U spogen in ’t gezicht, Noch die U knevelden, en stieten U vol puisten, ’t En zijn de krijgslui niet, die met hun felle vuisten De rietstok hebben of […]

Dag 39 – Psalmen voor Nu Psalm 22

6 april 2012

Als God iets doet berijming: Liesbeth Goedbloed melodie: Roeland Smith Klik hier om Psalm 22 te beluisteren. Voor de dirigent. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David Ik sta alleen, want u bent weggegaan. Mijn God, mijn God, waarom? U bent mijn redding, maar niet hier en nu. Waar […]

Prof. Van de Beek: Schisma erger dan ketterij

5 april 2012

Schisma is erger dan ketterij. Ketterijen dringen van buiten naar binnen, maken je resistent, maar verdwijnen na verloop van tijd weer. Het schisma verdeelt het lichaam van Christus. Het oor zegt zonder het oog te kunnen, het hoofd zonder de benen. Het ergste is dat een schisma altijd wederzijds is en men elkáár uitsluit. Dat […]

Lijdensgeschiedenis bij Matteüs – door dr. Piet van Midden

5 april 2012

Het is wat mij betreft allemaal met een oud stencil begonnen.  Een stencil… ik heb het even aan mijn kinderen gevraagd. ‘Weet je wat een stencil is?’ ‘Nee. Een nieuw soort iPad?’ ‘Het moet wel heel oud zijn’, was de reactie toen ik het liet zien. ‘December 1959. Woudschoten, Zeist’ staat op een oud stencil. […]

Dag 38 – Verlaten

5 april 2012

Verlaten | Ferlitten Psalm 22 Zonder licht en dan alleen in godgewilde pijn verlatenheid en angst is eenzaamheid zelfs nog een weg mijn god hoe kan een mens als worm het moordend zwart drie uren lang in eeuwigheid verdoemenis verdragen blijft dan alleen nog dit mij over jou te plaatsen in het wit van mijn […]

Dag 37 – Psalm 22

4 april 2012

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David. 2 Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. 3 ‘Mijn God!’ roep ik overdag, en u antwoordt niet, ’s nachts, en ik […]

Meer dan ooit voel ik me verbonden met de joodse gemeenschap – door Esmé Wiegman

3 april 2012

Eind maart 2012 presenteerde Rabbijn Lody van de Kamp zijn boek met persoonlijk notities over wat zich heeft afgespeeld rondom het debat en besluitvorming over de rituele, onverdoofde slacht. Ik zocht hem graag op tijdens deze boekpresentatie. Na zoveel contact met hem te hebben gehad rond de Kamerdebatten was het bijzonder de presentatie bij te […]

Dag 36 Christus en het christendom

3 april 2012

Er zijn veel pogingen ondernomen om Christus uit het actuele geestelijk leven te elimineren; en het verleidelijke van deze pogingen is, dat het schijnt of Christus daardoor pas in de juiste, hem waardige positie geplaatst wordt. Men verklaart Christus volgens esthetische categorieën tot religieus genie, noemt hem de grootste ethicus of bewondert zijn wijze van […]

Vierde meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

2 april 2012

Overheid Tussen de verschillende reacties zat de afgelopen weken de suggestie dat we expliciete aandacht aan de verhouding van kerk en overheid zouden geven. Dat bracht ons nog een keer aan het denken. De overheid en de verhouding van kerk en overheid komt op enkele plekken in onze dogmatiek voorbij, maar wat opvalt, is dat […]

Staatsgevaarlijk gespuis – Maarten Wisse

2 april 2012

Mirjam van Veens nieuwe boek De kunst van het twijfelen. Sebastian Castellio (1515-1563): humanist, calvinist, vrijdenker heb ik binnen 48 uur uitgelezen. Ik ben er trots op dat ik aan een theologisch instituut mag werken waar nog boeken en dissertaties worden geschreven die zo boeiend zijn dat je ze in één adem uitleest. Mirjam schrijft […]

Van de Beek sluit de Geest op in het ambt – door drs. Teun van der Leer

2 april 2012

Ook deze keer heb ik het nieuwste boek van prof. dr. Bram van de Beek, Lichaam en Geest van Christus, met grote interesse gelezen. Van A tot Z, inclusief de voetnoten. Als altijd weet Van de Beek (van nu af: VDB) te boeien met zijn brede kennis van Bijbel en theologie, te prikkelen met zijn […]

Dag 35 – ‘Houd mij niet vast…’

2 april 2012

De paaskaars elke zondag laten branden?Aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar worden er in diverse kerken adventskaarsen ontstoken. Deze kaarsen markeren de tijd van Advent. Na de Advent branden deze adventskaarsen niet meer. Met de paaskaars zou je eenzelfde helderheid verwachten, namelijk dat deze brandt gedurende de paastijd (van Paasnacht tot en met […]

6e zondag – Palmzondag

1 april 2012

Palmpasen Een vlam is het leven. Een vuur kan verteren, een feest kan zomaar omslaan, een ramp komt onverwacht. Een koning op een ezelsveulen? Het kan bij ons alle kanten op: op ons juichen bestijgt Hij de troon op ons jagen laat Hij het leven. Hoe zuivert zijn vlam de mens van zijn waan. Door […]

Dag 34 – Maria langs de Via Dolorosa

31 maart 2012

Ik wacht. Het is druk. De mensen verdringen elkaar, iedereen wil vooraan staan. Wat beweegt mensen om te gaan kijken naar het lot van veroordeelden, naar mensen die krimpend van pijn hun laatste adem uitblazen? Wat willen ze zien? Ik zou er alles voor over hebben om hier niet te hoeven staan. Om me heen […]

Dag 33 – Vrijdag na zondag Judica

30 maart 2012

Jeremia 17 vss 13-18 en Johannes 11 vss 47-54 De bron van levend water, gisteren kwam die zegswijze ter sprake, vandaag vinden we haar opgetekend in de eerste lezing, Jeremia 17 vs 13. Het is voor het eerst, dat de profeet ons onder ogen komt wiens naam spreekwoordelijk geworden is voor klachten over onontkoombaar onheil. […]

Dag 32 – Uit de kinderbijbel: Jezus is stil

29 maart 2012

In de nacht gaat Jezus met zijn leerlingen naar een tuin, Getsemane. Jezus heeft gezegd dat Hij gaat sterven, maar zijn leerlingen willen dat niet horen. In de tuin zegt Jezus: ‘Blijven jullie maar hier.’ Jezus loopt door en knielt neer om te bidden. Hij is zo bang. Hij moet sterven, morgen al. Hij zal […]

Bram van de Beek over de kerk in crisis – door ds. Willem Smouter

28 maart 2012

Ds. Willem Smouter publiceerde naar aanleiding van de voorpublicatie uit het nieuwe boek van dr. A. van de Beek Lichaam en Geest van Christus in het Nederlands Dagblad onderstaand artikel op zijn weblog. We zijn hem zeer erkentelijk voor de toestemming om het artikel op Theoblogie te publiceren. Telkens wanneer ik dr. A. van de Beek lees, word […]