Eerste meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

12 maart 2012

Al enkele jaren werken we tussen de bedrijven door aan de samenstelling van een nieuw boek over de christelijke geloofsleer voor studenten theologie. De titel houden we kort en hopelijk krachtig: Christelijke dogmatiek – een inleiding. Het gaat om een boek waarin de belangrijkste thema’s en vragen van de geloofsinhoud op een introducerende manier op […]

Dag 17 – In de Passieweken

12 maart 2012

Op Christus’ lijdensweg zoeken wij hem te volgen – laat die weg ons eerder verontrusten dan ontroeren. Laten de vele opvoeringen van dit aloude verhaal ons niet het zicht benemen op de schokkende maar harde realiteit van het kruis. Geen toeschouwers zijn wij maar betrokken deelnemers, die niet weten hoever wij hem kunnen volgen. Voor […]

3e zondag – So ist mijn Jesu nun gefangen

11 maart 2012

Beluister vandaag Arie – Duett Sopran & Alt mit Chor uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. De nieuwe Nederlandse tekst is afkomstig van de dichter Ria Borkent. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=FEQalJTasm0] So ist mein Jesus nun gefangen Zo is mijn Jezus nu gevangen Sytse Buwalda, countertenor The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands o.l.v. Pieter […]

Dag 16 – Man van Smarten

10 maart 2012

[bij de afbeelding van Rembrandt] Jesus Christus kijkt ons aan in erbarmelijke  toestand.  Wie Hem aanziet, ontwaart geen groter  smart. Want de Vader heeft de Zoon het verlossende  lijden tot verzoening doen ondergaan (cf. Kl 1,12).  Laat Zijn passie onze compassie wekken.  Geminacht en gemeden door ons mensen is Hij door  God gekastijd en vernederd, […]

Dag 17 – Wakker worden in het licht

9 maart 2012

Joke Verweerd vertelt in deze video over de paasbundel Wakker worden in het licht die zij samen met Marianne Witvliet schreef. De inspirerende gedichten en gedachten van Joke Verweerd maken u bewust van de moeilijke weg naar Pasen en van de kracht van de opstanding.

Dag 15 – Reikhalzend uitzien

9 maart 2012

Hij was een bang jongetje geweest, al zou je dat nu niet meer aan hem merken. Een jongetje dat liever zijn ogen sloot dan dat hij keek en zag wat er gebeurde. En nu dan al jaren een perskaart op zak en minstens één camera om zijn schouder. De overeenkomst tussen het bange jongetje en […]

Over godsdienstig fanatisme en religieus commitment – door dr. Mirjam van Veen

8 maart 2012

De “reaguurders” in Nederland zijn het roerend met elkaar eens: zonder religie zou de wereld er een stuk beter aan toe zijn. Gelovigen zijn intolerant en hypocriet en veroorzaken aan de lopende band conflicten. Religies zijn kortom de bron van haat en nijd, van zinloze bloedige oorlogen. Toegegeven: het “track record” van religies op het […]

Dag 14 – Ik ben het licht voor de wereld

8 maart 2012

Lezen: Marcus 15:22-32 25 maart Laten we, op weg naar de Goede Vrijdag, samen stilstaan aan de voet van het kruis waaraan mensen Jezus hebben vastgespijkerd. Laten we samen stil worden. Samen luisteren. Zevenmaal heeft Jezus gesproken vanaf het kruis. Zeven keer heeft Hij geroepen in die lange uren dat Hij daar hing tussen hemel […]

In gebeden opdragen en gedenken – Spiritualität im Lebenspraxis door Dick Lammers

7 maart 2012

‘Mijn liefste Dietrich, elke morgen om zes uur, als we samen onze handen vouwen, weten we dat we een groot vertrouwen mogen hebben tot elkaar en nog ver, ver daaroverheen, toch? En dan kun je ook niet meer verdrietig zijn.’  Mei 1943. Bovenstaand fragment is afkomstig uit een van de brieven die Maria von Wede-meyer […]

Dag 13 – Afscheid

7 maart 2012

Afscheid Glooiend, zo zegt men, is een landschap maar ik beleefde zo het afscheid. Een glooiend afscheid, want het was niet abrupt maar steeds een beetje steeds een beetje meer steeds een beetje minder. De afstand steeds groter, toch weer contact en ondanks het weten, zo zeker weten dat je niet terugkomt, is het dan […]

Dag 12 – Een juichende voorbijganger

6 maart 2012

Lucas 19:29-40 Wie was Jezus? Velen verwachtten dat Hij de macht over zou nemen in Israël. En de tocht naar Jeruzalem was zijn zegetocht. Nu zou het gebeuren! Dit was de dag waarop Jezus koning zou worden en hen zou bevrijden van de Romeinen. Hij reed toch niet voor niets op een ezel. Had de […]

Dag 11 – Jezus Christus, de mens geworden God

5 maart 2012

Jezus Christus, de mens geworden God – dat betekent dat God heel de menselijke natuur in levenden lijve aangenomen heeft, dat het goddelijk wezen van nu af aan niet anders dan in menselijke gestalte gevonden kan worden, dat in Jezus Christus de mens bevrijd is om voor God werkelijk mens te zijn. Het ‘christelijke’ is […]

2e zondag – Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen

4 maart 2012

Beluister vandaag het openingskoor uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. De nieuwe Nederlandse tekst is afkomstig van de dichter Ria Borkent. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen Kom, o dochters, help me klagen. Sytse Buwalda, countertenor The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands o.l.v. Pieter Jan Leusink Bron van de tekst: Ria Borkent, […]

Dag 10 – Wie zeg jij dat Ik ben?

3 maart 2012

Heb je ooit een van de evangeliën in één keer uitgelezen? Dat is zeker de moeite waard. Er zitten enkele grote voordelen aan. Je leert Jezus beter kennen. Je ziet duidelijker hoe zijn leven zich door de verschillende fasen heen ontvouwde. Je ontwikkelt een dieper inzicht in wat Hij onderwees en waar Hij voor stond. […]

ALS KERK NIET MEER VANZELFSPREKEND IS – door ds. Gerard Rinsma

2 maart 2012

Commentaar op de visienota van de GS ‘Hartslag van het leven’ Op onze classisvergadering hebben wij kennis genomen van de visienota van de synode; in Limburg weten we uit ervaring wat het ‘einde van de vanzelfsprekendheid’ inhoudt, want de protestantse kerk hoort in deze  provincie al sinds jaar en dag tot een kleine minderheid; slechts […]

Dag 9 – Christus gaat naar de hof

2 maart 2012

PSALM 1 Christus gaat naar de hof 1. Omhoog, mijn ziel, nu uit het stof. Mijn stem, verhef je tot Gods lof. Mijn geest, mijn tong, begeef mij niet: van ’s Heren lijden zingt dit lied. 2. Sint Paulus heeft ons onderricht; hij wees ons onze dure plicht: verkondig steeds de bittere dood die Christus […]

Een stukje leven…

1 maart 2012

Lody Benno is genoemd naar Lody en naar Benno. Twee jonge kinderen die de Tweede Wereldoorlog niet mochten over leven. Als de oorlog er niet was geweest was deze Lody Benno niet geboren. Een vreemde gewaarwording die al jaren meedraait… Twee van een. Een jochie van twee weet niet wat ’donkere wolken’ zijn Een babybroertje […]

Dag 8 – Credo in de nacht

1 maart 2012

Credo in de nacht Ik geloof dat alles wat beschadigd en stuk is heel wordt in zijn handen. Ik geloof dat alles wat mislukt en misbruikt is zuiver en mooi wordt onder zijn blik. Ik geloof dat alles wat onecht en vervalst is oprecht en helder wordt in zijn aanwezigheid. Ik geloof dat alles wat […]