De actualiteit van Dietrich Bonhoeffer – door Gerard Dekker

21 november 2011

Godsdienstsocioloog Gerard Dekker verzamelde 366 tekstfragmenten van Dietrich Bonhoeffer die de gehele breedte en diepte van zijn gedachtewereld beslaan en stelde ze samen tot een thematisch dagboek. Dekker schrijft hieronder over de grote belangstelling die er nog steeds voor het werk van Bonhoeffer bestaat.   De in de vorige eeuw bekende en spraakmakende theologe Dorothee […]

Stellingen bij Deel II van ‘’Marginaal en missionair’‘ van Wim Dekker | door kadmosb

18 november 2011

In Deel II van zijn boek ‘Marginaal en missionair’ sluit Wim Dekker zijn probleemstelling af en opent hij de discussie over oplossingsrichtingen die zich met name centreren rond de prediking. Voor een studiekring in onze gemeente heb ik een aantal stellingen gemaakt over Deel II van dit boek. Wellicht kunnen ook andere studiekringen daar hun voordeel mee doen.

Zie je wel!

17 november 2011

Om te beginnen, wil ik Tjeu graag feliciteren met zijn nieuwe boek Het oude Egypte, bakermat van het jonge christendom, waarin zo enthousiasmerend de fascinatie van het betreden van nieuwe studieterreinen samengaat met de ontdekking van nieuwe verbanden en verbindingen. Het boek is met plezier, en soms ook met verbazing over de eigen ontdekkingen geschreven. […]

Het beste komt nog – door Dien de Haan

16 november 2011

Op 12 november presenteerde Dien de Haan haar dagboek Lees maar, er staat meer dan er staat, mee ter ere van haar 77e verjaardag. Lees hier meer over haar verlangen om dit dagboek te schrijven. Ik voel me een beetje als Hanna, toen die met haar zoontje Samuël bij de priester Eli kwam, en zei: […]

Gebeden wordt er veel, maar met het gevoel van verhoring blijkt het nogal eens anders te liggen – door dr. Paul Sanders

14 november 2011

Dr. Paul Sanders beschrijft hoe het gebed alle uitersten van het leven bestrijkt. Een dankgebed, maar ook gebeden waarin wordt gesmeekt. Alle aspecten van het leven en de relatie met God komen aan de orde. Gebeden wordt er veel, maar met het gevoel van verhoring blijkt het nogal eens anders te liggen. Dit is een voorpublicatie uit De Bijbel theologisch dat onlangs verscheen bij Uitgeverij Meinema.

Gebeurt het Heilige nog? En waar? – door Theo Pleizier

14 november 2011

Een theologische peiling aan de hand van het nieuwe boek van Gerrit Immink. De grote zaal op Hydepark zat op vrijdagmiddag 30 september helemaal vol. Wie er nog bij had gewild, stond op een wachtlijst. Iets wat nog maar zelden voorkomt bij een studiemiddag rond een nieuw verschenen theologisch boek, gebeurde rond de publicatie van […]

Onderzoek naar catechese – bericht voor de synode van de Protestantse Kerk – door dr. A. de Kock

11 november 2011

Komende zaterdag, 12 november 2011, buigt de synode van de Protestantse Kerk zich over de tweede voortgangsrapportage van de beraadsgroep voor de catechese Het rapport ademt (hernieuwd) elan en enthousiasme voor catechese in de kerk. Dat mag dan ook wel, na een tijdperk waarin vooral over een crisis in de catechese werd gesproken. Het rapport […]

Reactie op de lezing van prof. dr. Eep Talstra – door Bernice Brijan

9 november 2011

Bernice Brijan reageerd op de lezing van prof. dr. Eep Talstra.

God als mysterie. Mag het een onsje minder zijn?’- door Prof. Dr. Eep Talstra

9 november 2011

Tijdens de presentatie van De Bijbel Theologisch. Hoofdlijnen en thema’s op 28 oktober 2011 hield prof. dr. Eep Talsta (Vrije Universiteit Amsterdam)een lezing over Bijbelse theologie. We zijn prof. dr. Talstra erkentelijk dat we de lezing in verkorte vorm  mogen publiceren op Theoblogie. Om een reactie te lezen op deze lezing, klik hier. 1. Introductie Mensen met een geloof […]

Ik geniet en ik groei – door Willeke Brouwer

9 november 2011

Op 16 november a.s. wordt de nieuwe kinderbijbel Alle mensen van André F. Troost en Willeke Brouwer gepresenteerd. Willeke Brouwer schrijft over de tijd van haar afstuderen waarin het heel hip was om niet gelovig te zijn. Het is 1990. Het is mijn afstudeerjaar op de kunstacademie en ik moet een afstudeeronderwerp bedenken. Ik twijfel […]

Terugverend vermogen – door Anne Westerduin

7 november 2011

Anne Westerduin kreeg een aantal jaren geleden een ernstig auto-ongeluk. Ze schreef hierover het boek Koop bloemen. Hoe je voordeel haalt uit tegenslag. Een tijdje terug stond er een artikel in Trouw waarin een man vertelde dat hij een van de inzittenden was geweest van het vliegtuig dat in 2009 een noodlanding maakte op de […]

Het is net alsof je het verhaal persoonlijk beleeft – door André F. Troost

7 november 2011

Het heeft even geduurd… Al toen ik in 1972 jeugdwerkpredikant werd, leek het mij een mooi idee: ooit een kinderbijbel te schrijven. Anno 2011, na bijna veertig jaar predikantschap, is het zover: Alle mensen is verschenen! In dit boek worden 124 bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel naverteld. Waarom staan niet alle verhalen […]

Engelen als gasten? – door dr. D.J. Steensma

4 november 2011

Dr. D.J. Steensma, als predikant verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Kerk in Feanwëlden, schreef een recensie over het boek Engelen als gasten? van dr. Robert Vosloo dat eerder dit jaar verscheen bij Uitgeverij Boekencentrum. Deze recensie is met toestemming overgenomen uit het Kerkblad voor het Noorden. Wij zijn de redactie daarvoor zeer erkentelijk. Gastvrijheid staat […]

De kracht van meditatie – door Lex Boot

3 november 2011

In de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland is momenteel veel belangstelling voor meditatie en nieuwe vormen van spiritualiteit. In de Nieuwe Kerk in Harderwijk biedt Lex Boot o.a. meditatiecursussen aan. Hij is ook (mede)auteur van het Handboek christelijke meditatie dat onlangs bij Uitgeverij Boekencentrum verscheen. Tweemaal per jaar is er een oriëntatiegroep en er is […]

HET OUDE EGYPTE, BAKERMAT VAN HET JONGE CHRISTENDOM – door Tjeu van den Berk

2 november 2011

In zijn nieuwe boek Het oude Egypte, bakermat van het jonge christendom komt, Tjeu van den Berk één van de Ouden tegen waarop Augustinus doelt in het motto hierboven, namelijk de Oude Egyptenaar.

Beleving is te leren. Waarom de traditionele kerkdienst niet passé is. – door dr. A. de Kock

31 oktober 2011

Zowel in het Friesch Dagblad als in het Reformatorisch Dagblad verscheen een verslag van een studiemiddag over Het Heilige Gebeurt van collega Immink. Het ene verslag kreeg de titel Zonder beleving is jongere generatie weg. Het andere Zonder beleving haakt jonge generatie af. In de debatten over de kerkdienst en de jonge generatie neemt (beleving) […]

Een spijtig en inspirerend verhaal: Gen. 6-9 en het Gilgamesh epos – door dr. Klaas Spronk

31 oktober 2011

Deze blog van dr. Klaas Spronk werd eerder gepubliceerd in Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie (19e jaargang nr. 5 / juli 2011). Wat bezielde God om zijn schepping van aarde en mens weer ongedaan te maken en om dat uiteindelijk toch weer niet helemaal te doen? Had God echt spijt en dat misschien zelfs twee […]

Het kan niet!

25 oktober 2011

De Bijbel staat vol met dingen die niet kunnen. Een reden om het boek als ongeloofwaardig terzijde te schuiven? Juist niet! stelt Wouter Klouwen in zijn boek Sta op en wandel. Die onmogelijkheid is nu precies de kern van de zaak, het is de grap van het geloof. De manier waarop Klouwen de verlegenheid schetst […]