Van Advent naar Kerst – dag 5

6 december 2012

Tim wil geen herder zijn – Kerstverhaal van Mirjam van der Vegt Met grote stappen loopt Tim over straat. Er ligt een blikje midden op de stoep en hij schopt het zo aan de kant. Het rolt de straat op, vlak voor de wielen van een fietser. De mevrouw op de fiets schrikt en roept […]

Van Advent naar Kerst – dag 4

5 december 2012

Verband De adventsperiode staat niet op zichzelf, maar vormt één geheel met de kersttijd en de epifaniëntijd. Zo krijgt het geheim van kerst royaal de tijd, in wisselwerking met het dagelijks leven voor en na kerst. Daarom is het van belang om bij de voorbereiding van de adventszondagen het geheel al te overzien. Dat betekent […]

Van Advent naar Kerst – dag 3

4 december 2012

Lucas 1:24-25 Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Zij leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen mij niet langer verachten. Thuiskomst Hij kwam terug en ik kon niet vatten wat hij mij duidelijk wilde […]

Van Advent naar Kerst – dag 2

3 december 2012

Lees hier liturgie voor een kerstviering

Van Advent naar Kerst – dag 1

2 december 2012

      Zondag I Advent De nacht loopt ten einde De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij! Het volk dat woont in duisternis zal weten wie zijn heiland is, Onverwacht komt van heinde en ver de mensenzoon, de morgenster. Tekens aan sterren, zon en maan, hoe zal de aarde dat bestaan? Zo […]

Eigenlijk heb je de tijd in eigen hand

27 november 2012

Het gebeurt me maar net iets vaker dan once in a lifetime dat ik een boek lees, waarin ik me zo herken dat ik na afloop niet meer weet of wat ik heb geleerd nu van mezelf of in dit geval van de schrijfster is of was. Marli Huijer heeft zo’n boek geschreven, waarin de chemie van […]

Handboek kerk en social media

27 november 2012

Het gebruik van social media neemt met de dag toe. Steeds meer kerken zien zich daarom geplaatst voor de vraag óf zij van deze nieuwe communicatie-middelen gebruik moeten maken en hóe. Voor Eric van den Berg, actief internetpionier voor christelijke kerken, was dit reden om een handboek samen te stellen, bijgestaan door cultuurtheoloog Frank G. […]

In de Stoet der Getuigen

21 november 2012

Niek Schuman, schrijver en docent, beziet in zijn nieuwe boek Mijn jaren van geloven zijn leven in relatie tot de tijd waarin hij opgroeit. Zijn levensloop blijkt sterk verweven met jaren van grote verandering. Tijdens de presentatie reageerden Jan Greven en Hans de Wit op zijn boek. Hieronder kunt u de integrale tekst lezen van de toespraak […]

Omgaan met moeilijke mensen in de kerk

20 november 2012

Onderstaand artikel komt voort uit gesprekken over het boek van de hand van Piet Schelling dat afgelopen zomer verscheen: Mijn gelijk en ons geluk. Omgaan met verscheidenheid in de gemeente.

Perspectieven

20 november 2012

Donderdag 1 november vond in de Thomaskerk te Amsterdam de presentatie plaats van het boek Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen. Deze bundel, onder redactie van dr. A. J. Plaisier en prof. dr. K. Spronk, is bedoeld om de „soms vastgeroeste discussie” over Israël nieuw leven in te blazen. Tijdens de bijeenkomst presenteerde […]

Dubbelzout

20 november 2012

Anne-Marie van Briemen is missionair jongerenwerker bij de HGJB. In die functie geeft ze onder andere missionaire jongerencursussen. Met het nieuwe handboek Dubbelzout wil ze  jonge mensen uitdagen om naar zichzelf te kijken als het ‘zout van de aarde’. Aan de hand van denk- en bewustwordings-opdrachten, tips, korte bijbelstudies en voorbeelden krijgen ze alle informatie en […]

Meervoudig verbonden

16 november 2012

Donderdag 1 november vond in de Thomaskerk te Amsterdam de presentatie plaats van het boek Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen. Deze bundel, onder redactie van dr. A. J. Plaisier en prof. dr. K. Spronk, is bedoeld om de „soms vastgeroeste discussie” over Israël nieuw leven in te blazen. Tijdens de bijeenkomst presenteerde […]

Kerk moet leren omgaan met gescheiden gemeenteleden

14 november 2012

Vorige week verscheen het boek Toch gescheiden. Over de complexiteit van een gebroken huwelijk onder redactie van Piet Vergunst. Naar aanleiding van de verschijning schreef Vergunst onderstaand artikel. De toename van het aantal gebroken huwelijken betekent niet dat we in de kerk steeds beter leren omgaan met gescheiden gemeenteleden. Gewoonlijk horen we in de kerkelijke […]

Voor gerechtigheid en tegen geweld

13 november 2012

Donderdag 1 november vond in de Thomaskerk te Amsterdam de presentatie plaats van het boek Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen. Deze bundel, onder redactie van dr. A. J. Plaisier en prof. dr. K. Spronk, is bedoeld om de „soms vastgeroeste discussie” over Israël nieuw leven in te blazen. Tijdens de presentatie reageerde […]

Christus Clown, bid voor ons

12 november 2012

Carnaval draait sociale patronen om: gewone arbeiders zijn de baas en de rijken en machtigen moeten hun positie voor korte tijd afstaan. Zo’n omkering van de sociale verhoudingen komen we ook in het Nieuwe Testament vaak tegen. De net zwangere Maria gaat bij haar nicht Elisabet op bezoek, die zwanger is van Johannes de Doper. Het Lucasevangelie verhaalt dat zodra […]

Kerk en synagoge tot een zegen – door ds. Kees Lavooij

12 november 2012

Donderdag 1 november vond in de Thomaskerk te Amsterdam de presentatie plaats van het boek Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen. Deze bundel, onder redactie van dr. A. J. Plaisier en prof. dr. K. Spronk, is bedoeld om de „soms vastgeroeste discussie” over Israël nieuw leven in te blazen. Tijdens de presentatie reageerde […]

Kanttekeningen bij het boek Meervoudig verbonden – door Dr. ir. Jan van der Graaf

9 november 2012

Donderdag 1 november vond in de Thomaskerk te Amsterdam de presentatie plaats van het boek Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen. Deze bundel, onder redactie van dr. A. J. Plaisier en prof. dr. K. Spronk, is bedoeld om de „soms vastgeroeste discussie” over Israël nieuw leven in te blazen. Tijdens de presentatie […]

Verwarring en herkenning. Causerie door Frans Willem Verbaas

8 november 2012

Frans Willem Verbaas sprak zaterdag voor de ongeveer tachtig bezoekers van de jaarlijkse dag van het Christelijk Literair Overleg in Utrecht. U kunt hieronder de integrale tekst van zijn lezing (na)lezen.   De lezer Als 15, 16-jarige vond ik dat ik maar een oppervlakkig, halfslachtig leven leidde. Wanneer had ik nu eens en echt gesprek, […]