Maria – kerstverhaal door André F. Troost, illustratie Willeke Brouwer

23 december 2011

Een van de kerstverhalen uit de kinderbijbel Alle mensen wordt in dit artikel uitgelicht door de auteurs.

De lofzang van Maria – door Dietrich Bonhoeffer

23 december 2011

Een tekst voor kerst uit Een thematisch dagboek van Dietrich Bonhoeffer. De teksten uit dit dagboek zijn gekozen door Bonhoeffer-kenner prof. dr. Gerard Dekker. Dietrich Bonhoeffer naar aanleiding van de lofzang van Maria: Dit lied van Maria is het oudste adventslied. Het is tegelijk het meest hartstochtelijke, wilde, ja, men mag wel zeggen het meest […]

Grondrechten als bescherming tegen de overheid (2) – door André Rouvoet

22 december 2011

Iedereen mag geloven wat hij of zij wil. Die vrijheid van godsdienst en levensovertuiging koesteren we in een open democratische samenleving. In zo’n samenleving mogen religie en levensovertuiging ook bekritiseerd worden. Maar je begeeft je op glad ijs als je vanuit kritiek op religie politiek gaat ingrijpen. Grondrechten zijn juist bedoeld om mensen tegen de […]

Grondrechten als bescherming tegen de overheid (1) – door André Rouvoet

21 december 2011

Iedereen mag geloven wat hij of zij wil. Die vrijheid van godsdienst en levensovertuiging koesteren we in een open democratische samenleving. In zo’n samenleving mogen religie en levensovertuiging ook bekritiseerd worden. Maar je begeeft je op glad ijs als je vanuit kritiek op religie politiek gaat ingrijpen. Grondrechten zijn juist bedoeld om mensen tegen de […]

Overal zit wel een barst in – kerstblog door Dien de Haan

19 december 2011

Hoeveel predikanten, kerken, evangelisatiecommissies, kerk- en dagbladredacties  zouden er jaarlijks hun hoofd breken over de vraag: wat doen we dit jaar met Kerst? Wat kiezen we voor thema? Voor de preek, de volkskerstzang, de dienst, het kerstnummer? Kunnen we wat bijzonders bedenken? Ik heb daar zelf ook jaren aan meegedaan. Soms zei dan iemand: moeten […]

Hopen op een wereld voorbij het kwaad – door Evelien de Nooijer

19 december 2011

Deze blog is met toestemming overgenomen van de weblog Over Boeken, enzo… Wij bedanken Evelien de Nooijer hartelijk voor haar medewerking. Filosoof en theoloog Arjan Markus vraagt zich af of het nog wel mogelijk is om, anno 2011 en volledig meedraaiend in onze westerse maatschappij,  te geloven in een persoonlijke God. Een boeiende vraag, vind […]

Van voorganger tot voorbijganger – door Marjolijn de Waal

19 december 2011

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit opiniërend magazine voor de Protestants Nederland Woord & Dienst, december 2012. Wat gebeurt er als predikanten met emeritaat gaan of hun ambt neerleggen? Kunnen ze blijven wonen in hun laatste gemeente? Of moeten ze verhuizen om hun opvolger ruimte te geven? Voor bijna alle mensen is een thuis […]

Handreiking voor het groepsgesprek en voor zelfstudie: vragen bij Hoe worden de doden opgewekt? d- oor dr. Harmen U. de Vries

16 december 2011

In dit artikel treft u gespreksvragen aan bij mijn boek Hoe worden de doden opgewekt. Over de contouren van het opstandingsbestaan. Onderstaande vragen zijn zo opgesteld dat ze u bij de hand nemen om van elk hoofdstuk de essentiële thema’s (uitgezonderd enkele specifieke theologische punten) te doordenken. De vragen volgen in grote lijnen de structuur van de […]

Ziet gij de tekenen der tijden dan niet? – door Marc Mulders

15 december 2011

Volgens de Maya’s komt de ondergang van de wereld op 21 december 2012. Niet zozeer de ondergang is voorspeld meent Marc Mulders, maar veeleer de transitie naar een betere wereld na een periode van onrust en chaos. Marc Mulders is beeldend kunstenaar en auteur van de glossy Apokalyps die op 14 januari 2012 in Museum […]

We worden losers, als we niet op elkaar kunnen rekenen – prof. dr. Frits de Lange

14 december 2011

Het nieuwe boek van prof. dr. Frits de Lange In andermans handen dat deze maand verscheen bij Uitgeverij Meinema neemt het op voor de zorg. Niet door te lobbyen voor de zorg als bedrijfstak of groeisector voor werkgelegenheid, maar door tot de kern door te dringen waar zorg aan ontspringt: het basale feit dat ons […]

De Moslimgemeenschap in ons land verdient respect – door rabbijn Lody van de Kamp

13 december 2011

De Moslims? Nergens zijn ze in en rond het debat in de Tweede Kamer over Koosjer en Halal slachten te bekennen. Waarom sluiten zij niet de rijen? Waarom laten ze niet één stem horen? De Joodse gemeenschap heeft de organisatie, de Moslims hebben de massa. Samen zouden we het toch moeten kunnen redden. Ook in […]

Hoe worden de doden opgewekt? Een genegeerde vraag met verrassende antwoorden – door dr. Harmen de Vries

12 december 2011

Het mag op zijn minst opmerkelijk worden genoemd dat in protestantse kerken in Nederland de opstanding niet zelden wordt vergeestelijkt. Wanneer Nico ter Linden rond Pasen2011 ineen vraaggesprek in het NRC zijn visie op de opstanding van Jezus geeft, dan horen we (opnieuw) dat Jezus niet is opgestaan, in ieder geval niet lichamelijk. Zo uitgesproken […]

OVER TIJD EN EEUWIGHEID – door prof. dr. Gerard Dekker

12 december 2011

Hieronder de inleiding van de maand december en twee dagteksten van Bonhoeffer.

Kerksluiting vooral een groepsproces? – door Mr. drs. J.C. Schaap

9 december 2011

De komende tien jaar zullen er in Nederland circa 1100 kerkgebouwen gesloten worden. Dat is 110 sluitingen per jaar, oftewel: ruim twee sluitingen per week. Het gaat dan over 25% van alle huidige kerkgebouwen. Veel betrokkenen zullen dan dit handboek Meer dan hout en steen willen raadplegen. Een boek dat een soort coproductie is van […]

Dokus over ‘kerkplanting’

9 december 2011

Dokus over ‘kerkplanting’ (Uit: de Dokus Scheurkalender)

Secularisatie of woede? De onderliggende gedachtegang bij beperking van godsdienstvrijheid – door Lody van de Kamp

9 december 2011

De afgelopen maanden, tijdens al die gesprekken rond het ritueel slachten, kwam steeds die ene vraag naar boven. Wat zit er nu precies achter die gedrevenheid van al die voorstemmers voor een verbod op ritueel slachten? Honderdzestien van de honderdvijftig Tweede Kamerleden kiezen uiteindelijk voor het korten van burgers op hun rechten van godsdienstvrijheid. Is […]

Sinterklaas en het referentiekader van de hoorder: wat de gerichtheid op het zelf betekent voor kerk en geloof – door Hanneke Schaap-Jonker

7 december 2011

Sint, Sint, Sinterklaas Makkers, staakt uw wild geraas De zorgen aan de kant Sint is in het land. De periode rond 5 december is altijd weer een leerzame tijd. Het geloof dat aan de goedheiligman gehecht wordt of niet meer, de liturgie rond Sinterklaas, en de psychologische functies van dit feest geven soms een verrassend […]

Wel of geen koosjer vlees, wel of geen Joodse Nederlander – door rabbijn Lody van de Kamp

5 december 2011

Ben ik een Nederlandse Jood of een Joodse Nederlander? Die vraag speelde in mijn leven eigenlijk nauwelijks een rol. Met grootmoeders in het Overijsselse Rijssen of in het Gelderse Borculo die op zaterdag naar de synagoge gingen en die zich op de doordeweekse dagen in een eenvoudige boerenjurk met en wit kapje op hun hoofd […]