Bruno Sebrechts

Bruno J. Sebrechts is een hulpverlener en spreker met ruim twintig jaar ervaring binnen leidinggevende teams van christelijke gemeenten in België. Hij zag God aan het werk, in het bijzonder in de levens van de meest beschadigde gelovigen. Het is zijn passie om hulpzoekenden tot herstel en vrijheid te zien komen door helder onderwijs uit de Schrift, door het getuigenis van Gods genade en liefde, en door het werk van de Heilige Geest.

Boeken van Bruno Sebrechts