Adventstijd

Augustinus onder de aandacht

5 december 2019

Vandaag meer informatie bij het boek ‘Woorden van Augustinus.’ Auteur Henk Florijn vertelt meer over de criteria bij de teksten, en deelt zijn favoriete tekst.

Eindredacteur Jan de Bas over ‘Ik blijf van hem dromen’

28 oktober 2019

Eindredacteur Jan de Bas praat vandaag met ons over ‘Ik blijf van hem dromen,’ een bloemlezing die het leven van Jezus Christus op poëtische wijze volgt.

Het icoon van Het Laatste Avondmaal

28 maart 2019

Lees hier het artikel van Marga Haas over het Laatste Avondmaal van Jezus.

Bidden tot God

17 juli 2018

‘Heer, leer ons bidden.’ Deze woorden van Jezus’ leerlingen klinken vandaag de dag nog steeds. Als we eerlijk zijn moeten we bijna allemaal toegeven dat bidden lang niet altijd leuk of makkelijk is. En het gaat bijna nooit vanzelf. We worstelen met afleiding, stressvolle gedachten en dingen die we moeten doen.

De engel die niet welkom was – een kerstverhaal van Stephan de Jong

6 december 2016

In de winkelstraat Er was eens een engel die naar het kerstfeest moest. Hij verwachtte er nogal wat van, eigenlijk heel wat en zelfs nog een beetje meer. Maar wát dat ‘wat’ was, wist hij niet. Een kerstfeest had hij nog nooit meegemaakt. Vandaar dat hij nieuwsgierig over de aarde zweefde op zoek naar het […]

Tweede Kerstdag: een kerstverhaal van Sytse van der Veen

26 december 2015

Kerstbroer Ik kreeg mijn broer op de avond voor Kerst. Naast ons huis stond een carport, een door een handige oom gebouwde constructie van zwart geverfd eikenhout, waarvan het dak die dag was bedekt met een dun laagje sneeuw. Daaronder zat hij, in de krappe ruimte tussen mijn vaders Ford Escort en de stenen muur […]

Dag 26: Maria aan het woord

24 december 2015

Morgen is het Kerstfeest. Joke Verweerd heeft vanuit het perspectief van Maria prachtige gedichten geschreven over haar verwachting van haar Kind een haar liefde voor Hem. De mooiste naam De mooiste naam zal ik Je mogen geven, het klinkt zo zoet, als honing op mijn tong. Je groeit in mij, ik voel Je gretig leven, […]

Dag 25: Advent vanuit de Catechismus

23 december 2015

De komst van de Messias wordt ook in de Heidelbergse Catechismus besproken. W. Verboom schrijft er over in zijn dagboek Eén Houvast. De Koning komt Lezen: Zacharia 9:9-10 Heidelbergse Catechismus,  Zondag 14, vraag 35 De catechismus leert ons dat Jezus dé Nakomeling van David is. Het is mooi om daar speciaal bij stil te staan. […]

Dag 23: Een Kerst-cartoon van Bert Kuipers

21 december 2015

  Bert Kuipers maakte voor het kerstnummer van Woord & Dienst een veelzeggende – en voor zichzelf sprekende – cartoon over Een ouderwetse kerst.  

Vierde advent: Met een feestelijk geloof Kerst vieren

20 december 2015

Met Kerst vieren we dat God bevrijdend naar ons toe komt. God werd mens zonder op te houden God te zijn. Op de Vierde Adventszondag de gedachten van At Polhuis over de menswording van God.   Werd knecht God overbrugt de voor mensen onoverbrugbare kloof tussen Hem en ons. Dat vieren we met Kerst. Kerst is […]

Dag 21: Gemis op gedenkdagen

19 december 2015

Feestdagen zijn vaak ook de gedenkdagen van het jaar. Het zijn juist ook de dagen waarin het gemis van het verlies van een geliefde weer extra schrijnend kan zijn. Margriet van der Kooi schrijft hierover in haar boek Verdriet is een werkwoord. Een leesfragment over gedenkdagen en omgaan met gemis. Verder kunnen, voortgang   Het komt […]

Dag 20: Advent met Maleachi

18 december 2015

Een bekende adventstekst uit het Oude Testament is de tekst uit Maleachi 3 vers 1: Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen. (NBG) […]

Dag 19: Dankgebed voor in de Kerstnacht

17 december 2015

Gebed is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Toch worden er niet veel gebeden opgeschreven. Iemand die dat wel doet is Sytze de Vries in zijn boekjes Bij gelegenheid. Hieronder een dankgebed voor in de Kerstnacht.

Dag 18: Een kerstverhaal

16 december 2015

Gedurende de hele maand december zijn er de ieder jaar terugkerende kerstvieringen. Een vast onderdeel van al deze kerstvieringen is een kerstvertelling. Altijd is het weer moeilijk om een verhaal te vinden dat aanspreekt, boeit, precies lang genoeg is en geschikt om voor te lezen. Hieronder een voorbeeld van een mooi kerstverhaal, geschikt voor alle leeftijden.

Dag 17: De Adventstheologie van J.H. Gunning jr.

15 december 2015

Met Kerst gedenken we dat Jezus als mens naar de aarde kwam. Theologen hebben door de eeuwen heen veel geschreven over het doel van Jezus’ komst naar deze wereld. Vandaag op Theoblogie de gedachtes van de theoloog J.H. Gunning jr. over de openbaring van een nieuw leven.   Ook nu hebben wij, evenals in de hervormingstijd, niets […]