Dag 12 – Een juichende voorbijganger

6 maart 2012

Lucas 19:29-40

Wie was Jezus? Velen verwachtten dat Hij de macht over zou nemen in Israël. En de tocht naar Jeruzalem was zijn zegetocht. Nu zou het gebeuren! Dit was de dag waarop Jezus koning zou worden en hen zou bevrijden van de Romeinen. Hij reed toch niet voor niets op een ezel. Had de profeet Zacharias niet gezegd dat hun Verlosser zo zou komen om de overwinning op te eisen? De volgelingen zagen de profetie nu werkelijkheid worden. Ze brachten hun koning hun hulde met mantels op de weg, met zwaaiende palmtakken en hun gejuich: ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’

De ene na de andere voorbijganger stond stil en begreep het: het was zover. Eindelijk! Hun bevrijding was gekomen. En ze juichten mee. Dit is waar ze al zo lang op hadden gewacht en zo vurig naar hadden verlangd. Vrijheid, vrede, sjaloom. Maar de sjaloom die Jezus bracht, zag er bij nader inzien toch even anders uit dan zij hadden gedacht. Die sjaloom ging veel verder dan het hier en nu en alleen voor dit volk Israël. De vrede die Jezus brengt is de vrede tussen God en mensen, alle mensen die in Jezus geloven. Zijn zegetocht leidde naar het kruis waar Hij de schuld van ons allen ging betalen. Alleen op die manier kon er echte vrede komen. En niet alleen voor even of een paar jaren. Nee, voor eeuwig. Als die juichende voorbijganger dat had geweten had hij misschien nog wel harder gejuicht.

Actie
Doe je ogen open voor de vrede die God brengt en de manier waarop Hij werkt.

Bron: Rolf Robbe, Dagboek voor de Veertigdagentijd – app voor iPhone

Categorieën