Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen – door Marten de Vries

10 februari 2012

Deze week verschijnt het belangwekkende boek Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen van Gert-Jan Segers en Marten de Vries. Hieronder volgt de eerste bijdrage van Marten de Vries over dit boek voor Theoblogie.

Gert-Jan Segers (1969) woonde en werkte zeven jaar in Egypte. Hij schreef eerder een roman over Egypte, Twee broers en een meisje met geel haar, en een politieke studie over de islam in Nederland, Voorwaarden voor vrede. Hij is momenteel directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.


Marten de Vries (1955) werkt sinds 2000 als predikant in Rotterdam, met de opdracht het christelijk geloof uit te leggen aan moslims, en andere christenen daarvoor toe te rusten. Hij volgde studies Arabisch, Culturen Midden-Oosten en Islamitische Theologie en is oprichter van Het Kruispunt, een studie- en ontmoetingscentrum voor christenen om met moslims in gesprek te gaan

De titel van het boek is een verwijzing naar een mogelijke vertaling van Johannes 1:5: ‘De duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen’.
‘In de greep krijgen’, ‘grijpen’ en ‘begrijpen’ zijn begrippen die dicht bij elkaar liggen. Etymologisch. Praktisch gezien ook. Moslims hebben doorgaans niet echt begrepen wat christenen belijden. Zie de karikaturen waarin het dikwijls wordt weergegeven.
Tegelijk: het is waar dat de islam in de loop der Middeleeuwen de plek van het christendom heeft ingenomen in grote delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten.Bovendien is het aantal christenen het laatste decennium in islamitische oorlogsgebieden gedecimeerd.
Maar… nooit heeft de islam de kerk kunnen vernietigen. De Koran heeft het geloof in Jezus Christus niet compleet kunnen vervangen. Miljoenen zagen het niet als een alternatief waarmee ze erop vooruitgingen.

Dwaas geloof

‘Wat moslims niet begrijpen’. Zijn christenen slimmer dan moslims? Gaat het christelijk belijden het verstand van moslims eenvoudig te boven? Is de werkelijkheid dus tegenovergesteld aan wat het grapje suggereert dat de woorden ‘mo-slim’ en ‘christen-dom’ al zeggen hoe de verhouding in intelligentie ligt?
Dat is niet het geval. Wie als buitenstaander islamitische theologie studeert, raakt spoedig onder de indruk van de denkkracht van moslimse geleerden in heden en verleden.

Intussen zijn christenen zich ervan bewust dat ze juist een ‘dwaas’ geloof aanhangen. De inhoud ervan staat nogal haaks op de ratio. Zo staat het ook in de Bijbel: ‘Een gekruisigde Christus’ is ‘voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas’. Wellicht is het beter te zeggen dat de inhoud van het evangelie het verstand te bóven gaat. Tenslotte geloven christenen in een geopenbaard ‘mysterie’: Jezus Christus, Gods vleesgeworden Woord. Wonderbaarlijker dan een verbluffend boek. Nog veel en veel meer compleet onimiteerbaar dan hemels aandoende literatuur.
Moslims kunnen er met hun verstand niet bij dat christenen geloven dat Jezus God op aarde was en dat Hij als mens ons in de hemel vertegenwoordigt. En dat christenen nochtans claimen monotheïsten te zijn.

Moslims begrijpen niet dat het centrale geloofspunt van christenen de kruisdood van Jezus is. En dat zij juist daardoor supergemotiveerd zijn om niet te zondigen. Waarom zou je je best doen voor God als Jezus toch voor je zonden is gestorven?

Christenen stuiten op onbegrip wanneer zij de vriendelijk bedoelde uitnodiging om tot ‘een gemeenschappelijk woord’ te komen niet zomaar kunnen accepteren. Geloven christenen dan toch niet dat er één God is? Jawel, maar hun geloof in Jezus: God en mens, is geen bijkomstige specialiteit.

Moslims vatten het niet als christenen een voorbehoud maken bij ‘overeenkomsten’ omdat die uiteindelijk niet meer dan gelijkenissen zijn. Zoals ook personen die christenen uit de Bijbel kennen in de Koran zichzelf niet zijn gebleven doordat ze niet meer in relatie staan met Jezus Christus.
Het dringt nauwelijks tot moslims door dat niet zij alleen beledigd worden door negatieve uitlatingen over hun profeet. Dat ook christenen pijn voelen wanneer moslims niet alleen de Heilige Schrift corrupt verklaren en annexeren als vervalste voorloper van de Koran. Maar ook Jezus Christus zijn godheid en zijn middelaarschap ontzeggen.

Moslims begrijpen niet dat wij nog altijd overtuigde christenen zijn, ondanks de confrontatie met de toch veel genialere islam met zijn zogenaamd overtuigende bewijzen. En dat geboren moslims ervoor kiezen om christen te worden. En dat tegen ernstige verdrukking in.

IJzersterk verhaal

Wat wij willen duidelijk maken is dat wij ons best gedaan hebben om goed te luisteren. Dat wij best begrijpen dat moslims het christelijk geloof niet begrijpen. Verder: dat wij juist geloven wat we geloven omdat het zo absurd is dat het niet te verzinnen is.
Wij zijn bereid ons verstand te ‘kruisigen’ om alle kaarten te zetten op de gekruisigde Heiland.
Zijn christenen niet goed wijs? Met IQ of hoog- of zwakbegaafdheid heeft het allemaal niets te maken of je moslim bent of christen.
Het punt is dat christenen zich overgeven en accepteren dat ‘het dwaze van God wijzer is dan mensen’. En dat ‘zwakheid’ bij God sterker is dan wat voor mensen als krachtig geldt. Daarom is het evangelie van Gods Zoon die gekruisigd werd zo’n ijzersterk verhaal!

Het boek Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen wordt gepresenteerd op maandag 19 maart a.s. in Rotterdam. Klik hier voor meer informatie.

Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen

Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen

Christenen moeten met moslims in gesprek. Daar vragen zij om. Dat willen wij ook. Maar hoe? De islam pretendeert de definitieve, verbeterde versie te zijn van het christelijk geloof, en dit vraagt om een gedegen antwoord. De auteurs bieden daarvoor een aanzet op basis van hun jarenlange omgang met moslims. Dit boek is geschreven voor christenen, om hen toe te rusten voor het gesprek met moslims. De auteurs nodigen moslims van harte uit om mee te lezen.

Categorieën

Reacties (10)

 • Paul Delfgaauw schreef:

  Een geval van bekeringsdrift. Het boek: ‘Wat moslims geloven en christenen niet begrijpen’ zou deel 2 kunnen worden van een boek dat deze week verschijnt: ‘Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen’. Dit laatste is duidelijk bedoeld om moslims tot het christendom te bekeren, want, zegt een van de schrijvers, missionair werker Marten de Vries: ’er is aan ons één naam gegeven om tot God te komen. Dat is Jezus.’

  Het wordt zorgvuldig niet met zoveel woorden gezegd: eigenlijk deugt de islam niet, want alleen door Jezus kan je immers tot God komen. Hardnekkig geloven vele christenen dit nog steeds. Maar volgens de islam is het niet eens waar dat Jezus Christus de zoon van God is. Moslims begrijpen de christenen dan ook niet, maar als ze dat wel zouden doen, dan vallen ze hopelijk van hun geloof.

  Dit is glashelder te lezen in de verborgen agenda van missionair predikant Marten De Vries en in die van politicoloog Gert-Jan Segers, sinds 2008 directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Omgaan met moslims vindt De Vries geen onschuldige bezigheid. ‘Als je als christen niet sterk in je schoenen staat, kun je vallen voor de verlokking van de islam.’

  Christenen denken het begrepen te hebben en zullen op hun beurt nooit moslim worden: dan kom je niet tot God. Het boek Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen, is een regelrecht bekeringsboek, geschreven door een missionair werker die vindt dat de Koran juist dat afwijst wat zijn enige houvast is, en een zendeling, lid van de PKN die moslims ook het evangelie van Jezus Christus wil bijbrengen. Hoe hardnekkig blijft de drift tot bekeren van mensen die via een ‘verkeerde’ religie bij een ‘verkeerde’ God willen komen? Terwijl er toch maar EEN is.

  Bron: Wat moslims geloven en christenen niet begrijpen
  http://bit.ly/whIQRL (VanGodenEnMensen)

 • Marten de Vries schreef:

  Paul Delfgaauw wekt nergens de indruk dat hij het boek gelezen heeft.
  Titel, promotiefilmpje van de uitgever en een citaat via internet geplukt van CV.nieuws zijn voor hem voldoende om zijn oordeel te vellen.

  Zelfs over de titel heeft hij kennelijk niet nagedacht
  Wíj willen niet begrepen worden, er bestaat jammerlijk onbegrip over het evangelie van Jezus Christus.

  Van veel Bijbelkennis kan commentator zelf ook niet worden verdacht.
  Wat Petrus ‘vervuld van de Heilige Geest’ zegt (zie Handelingen 4,12), wordt mij in de mond gelegd.

  Wat onze opponent bedoelt met een ‘glasheldere verborgen agenda’ is mij compleet onduidelijk.
  Er wordt niets zorgvuldig verzwegen. De islam ontkent het hart van het evangelie zoals dat wordt verbeeld in het ichthusteken.
  Deze verwerping mogen wij niet accepteren.

  Auteurs wordt ‘bekeringsdrift’ verweten.
  Afgezien daarvan dat mensen geen mensen bekeren maar dat mensen zich bekeren omdat God hen bekeert, welke drift drijft Delfgauw met zijn venijnige kritiek?

  Over een ding zijn het roerend eens: er is maar één God, ‘een geheel enig en éénvoudig geestelijk Wezen’ – zo begint de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
  De vraag is alleen hoe deze ene God zich heeft geopenbaard en bekend wil staan.

  ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen’ (Johannes 1,18).

  Marten de Vries

  • Paul Delfgaauw schreef:

   Marten,

   Alleen de titel van het boek is al arrogant: moslims begrijpen er schijnbaar niets van. Het punt is dat het Christendom zich weer eens, nu via dit boek, superieur stelt aan de islam. Dat is duidelijk als je de gedachtegang van De Vries en Segers volgt in andere artikelen. Daarvoor hoef je dat boek niet eens te lezen.

   Hier gaat het om: de (bekende) fout die het christendom blijft maken is dat het beperkend gelooft dat je alleen via Jezus tot God komt.

   God is groter dan de bekrompen gedachtegang van De Vries en Segers. Die sluit geen mensen uit die langs andere wegen tot Hem komen.

   Opvallend dat Marten de Vries in zijn reacties voorbij blijft gaan aan de essentie die ik benadruk, nl. dat het christendom stelt – en De Vries en Segers dus ook – dat je alleen via Jezus tot God kan komen. Dat is de werkelijke arrogantie.

   Overigens is de volledige discussie hier te vinden: http://bit.ly/whIQRL
   In een nieuw blog verduidelijk ik mijn stelling nogmaals:
   ‘Jezus als blokkade op de weg tot God’
   http://bit.ly/xAitAw

 • Louwrens schreef:

  Reacties van verlichte geesten als Paul Delfgaauw zijn de moeite van het lezen niet waard. Wat hij Segers & De Vries verwijt, dat over treft hij zelf: een bekeringsijver tot Syncretisme. Hij komt even zijn vrijzinnge visie venten, de onnozele hals.

  • Paul Delfgaauw schreef:

   Louwrens, je hebt me dan toch gelezen. Ik heb blijkbaar een gevoelige snaar geraakt.
   In een volgend blog heb ik een en ander verduidelijkt:
   ‘Jezus als blokkade op de weg tot God’ http://bit.ly/xAitAw
   Je reactie vind ik slap en goedkoop, op de man gespeeld en niet op de bal. Ik sta best open voor een zinnige en andere visie of argumenten, maar die heb je waarschijnlijk niet. Jammer.

 • Siem schreef:

  @Paul Delfgaauw: Louwrens heeft blijkbaar ook een gevoelige snaar bij jou geraakt. Je schildert hem na één, misschien iets ongenuanceerde opmerking, als visieloze en argumentloze reaguurder…

  Vrede…

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.