Van René van der Rijst verschijnt deze week het nieuwe boek De uitzaaiing van het Woord. Homiletiek in het spoor van Derrida. We stelden de auteur de volgende 5 vragen.

 

97890123928362 web

 

1. Uw boek in één zin:
Een filosofische doordenking van de relatie tussen taal en werkelijkheid, toegepast op preken.

2. Hoe helpt uw boek de lezer verder?
Mijn boek helpt de lezer na te denken over wat er gebeurt tussen preek en hoorder en welke rol taal daarin speelt.

3. Waarin onderscheidt uw boek zich van andere boeken in dit genre?
Vaak wordt preken opgevat als de overdracht van een boodschap, ik zie preken als een open vorm van communicatie, een ‘gesprek’ tussen mensen en tussen mensen en God. Ik ga er van uit dat God niet tegen mensen aanpraat, maar het gesprek met hen zoekt, waarbij zij zelf ook iets te zeggen hebben.

4. Met wie zou u het liefst over uw boek van gedachten wisselen?
Het boek is bedoeld voor predikanten. Ik zou graag met hen hierover in gesprek komen.

5. U gaat een tijdje naar een zonnig eiland zonder wifi. Welke 5 boeken gaan in elk geval op de e-reader?
Ik herlees zelden boeken. Ik zou dus alleen nieuwe boeken op m’n e-reader zetten. Het laatste deel van Hilary Mantel over Thomas Cromwell (maar dat is nog niet verschenen). Een paar detectives. En Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse rijk van Henk Singor, over een periode in de kerkgeschiedenis waarin het voor velen mis is gegaan met de kerk.

 

Klik hier om de eerste vijftien pagina’s te lezen.

Klik hier om naar het boek te gaan.