Rode draden in de evangeliën

16 augustus 2018

De Bijbel is een onuitputtelijke bibliotheek van boeken. Eeuwenoude teksten komen bij mensen van nu aangewaaid, en het wonder gebeurt daarbij telkens opnieuw: dat mensen geïnspireerd worden door deze oude teksten en er hun leven op gaan enten. Sommige van die teksten zijn gemakkelijk te verstaan zonder veel uitleg of kennis van de context. Andere teksten zijn moeilijker en vragen erom gesitueerd te worden binnen een groter kader, literair of historisch. In alle gevallen geldt dat deze teksten steeds geïnterpreteerd worden, ook als de lezer of hoorder zich daar niet van bewust is.

rode draden in de evangelien wim weren


Dat maakt het lezen van de Bijbel tot een boeiende gebeurtenis. Niettemin is het onze ervaring dat mensen deze oude teksten het beste leren lezen in een groep en in een levende gemeenschap. Want als je alleen leest, staar je je soms blind op bepaalde passages, voorstellingen, oude en onverstaanbare gebruiken. Als je samen leest, komt er een veel grotere rijkdom boven drijven en blijken de teksten meer te zeggen hebben dan we konden vermoeden.


Het boek Rode draden in de evangeliën van prof. Weren kan vele mensen helpen om dieper door te dringen in de fascinerende wereld van de Bijbel. Hij stelt zich op als een reisleider, maar laat de lezer niet op z’n lauweren rusten. Met behulp van vragen en opdrachten zet hij de gebruikers van dit boek aan het werk, zodat de vruchten van het lezen vermenigvuldigd worden. Pastores, leerkrachten, catechisten kunnen hiermee aan de slag. Bijbelgroepen en leerhuizen vinden hier concreet materiaal om een heel jaar met Bijbelsessies in te vullen.

Dit boek focust in het bijzonder op de vier evangeliën, hoewel de auteur terecht benadrukt dat je het Lucasevangelie niet kunt lezen zonder het boek Handelingen van de Apostelen daarbij te betrekken. Elk hoofdstuk vertrekt vanuit een concrete tekst. Met wisselende methodische invalshoeken leert de gebruiker van dit boek teksten te ontcijferen, te ontrafelen, te interpreteren. De zogenaamde intertekstualiteit speelt daarbij steeds een belangrijke rol: de evangeliën bevatten tal van echo’s op andere geschriften uit de Bijbel, en zijn zonder die verbindingen soms zelfs moeilijk te begrijpen. Wie een evangelie openslaat, slaat meteen de hele Bijbel open.

Van harte kan ik dit gedegen boek van prof. Weren aan individuele lezers en aan leesgroepen aanbevelen. De eigen accenten van de vier evangeliën komen erin tot leven en werpen steeds weer een ander licht op de persoon van Jezus die wij belijden als de Mensenzoon en als de Zoon van God. Wie door aandachtige lezing en studie rode draden in elk evangelie afzonderlijk heeft gevonden, zal een heel nieuwe kijk krijgen op de ontstaansgeschiedenis en de rijke betekenis van de blijde boodschap. Dit ontsluit het evangelie dat uitging van Jezus van Nazaret en waarin Hij als de Christus nog steeds aan het woord komt.

Lode Aerts,
Bisschop van Brugge, bisschop referent voor Bijbel en Liturgie

N.a.v. Rode draden in de evangeliën / Wim Weren / Halewijn | Uitgeverij Boekencentrum

Gratis powerpointpresentaties bij Rode draden in de evangeliën

Voor pastores, predikanten en iedereen die een bijbelkring of leerhuis wil organiseren zijn er bij Rode draden in de evangeliën 26 powerpointpresentaties met illustraties en kunstwerken beschikbaar. U kunt deze hier downloaden.

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.