Willem Marie Speelman zag de relevantie van de leefregels van Franciscus van Assisi in en maakte een selectie, die hij voorzag van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd. In dit artikel leest u meer over Franciscus. Onderaan kunt u een filmpje bekijken waarin Willem Marie Speelman vertelt over zijn boek.

 

 

Ik verkondig u met grote vreugde: we hebben een paus. De meest eminente en eerwaarde heer, de heer Jorge Mario, Kardinaal van de Heilige Roomse Kerk, Bergoglio, die de naam Franciscus heeft aangenomen.

Met die stelling werd Jorge Mario Bergoglio in 2013 de nieuwe paus van de Rooms-Katholieke kerk. De naam van Franciscus is sinds die tijd weer beroemd geworden, een naam die staat voor het verdedigen van de armen, het afschrijven van bezit en weelde, het benadrukken van het verkondigen en belijden van Jezus Christus: de Weg, de Waarheid en het Leven. Kortom: de nieuwe paus was een navolger van de leefregels van Franciscus van Assisi.

Regula primitiva
Franciscus had zijn minderbroederideaal in 1209 vervat in een eenvoudige leefregel, door de franciscanen Regula primitivagenoemd. Deze had hij ontleend aan een passage uit het Mattheüs-evangelie, waarin Jezus tot zijn twaalf apostelen zegt: “Neem geen goud-, zilver- of kopergeld mee in je beurs, neem geen reistas mee voor onderweg, geen twee stel kleren, geen sandalen en geen stok” (10,9-10).

 

De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten’, navolging en samenleven.

Nieuwe regel
De paus gaf Franciscus opdracht een geheel nieuwe religieuze regel te schrijven. De Arme van Assisi vroeg daarbij om hulp en kreeg kardinaal Hugolinus als begeleider toegewezen. In 1221 kwam Franciscus met zijn regel, maar die werd afgewezen (Regula non bullata) omdat die te radicaal zou zijn. De herschreven versie werd door paus Honorius III in 1223 goedgekeurd (Regula bullataof Regula secunda).

 

 

De leer van Franciscus van Assisi is tot op de dag van vandaag zeer relevant. In een tijd waarin geweld de grote wereldreligies overheerst, hoort de kerk het navolgen van de liefde te preken en te beoefenen. Om die reden schreef Willem Marie Speelman zijn nieuwste boek over de leefregels van Franciscus van Assisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van boeken over pelgrimage:

[huge_it_portfolio id=”9″]