Vorige week verscheen het boek Refomeisje van Annemarie van Heijningen, een verhaal over (het afscheid van) de reformatorische cultuur. Het boek roept heel veel herkenning maar ook vervreemding op. Lees het volledige verhaal van het Refomeisje op www.cip.nl.

‘Ik groeide op als reformatorisch meisje en wist dat er veel moest gebeuren om bekeerd te worden. Je las wel eens over bekeerde kinderen in kinderboeken. Maar zij waren anders dan kinderen in jouw belevingswereld. Van bekeerde kinderen was er een soort stereotype: ouwelijk, ziekelijk – en verdrietig vanwege hun zonden. Je kende zulke kinderen niet in het echt. Dat je een gewoon kind en tegelijk óók een kind van God kon zijn, kwam in je hoofd niet op’, vertelt Annemarie van Heijningen, schrijfster van het boek Refomeisje.

Het boek Refomeisje geeft een inkijkje in de reformatorische wereld. Maar op geheel andere wijze – zo benadrukt Annemarie – dan Maarten ’t Hart of Jan Siebelink dat gaven. Annemarie koestert warme gevoelens aan haar achtergrond. Ze heeft de mooie kanten van haar opvoeding vastgehouden. Desondanks biedt de inkijk ook kanten waar Annemarie afstand van heeft genomen. Bijvoorbeeld het idee dat je als kind heel moeilijk bekeerd kunt worden. Veel lezers met een reformatorische achtergrond, noemen Refomeisje ‘een feest der herkenning.’

Wat zijn de warmste herinneringen die je koestert aan je achtergrond?
“Lastig kiezen. Ik denk aan de liedjes uit de bundel van Johannes de Heer. Vertrouwde kernwaarheden, die al zingend je hoofd en je hart binnenkomen. Een schat, die niemand me ooit af kan nemen.

En, om nooit meer te vergeten, de eerste keer aan het Avondmaal. De spanning vooraf: ‘durf ik het?’ De angst: ‘wat, als ik me vergis?’ De uitnodiging: zijn hier nog mensen die het leven buiten zichzelf in Christus zoeken?’ Het gaan: ‘ja, Heere, ik’. De verwarring ter plaatse: ‘ik voel me nog precies dezelfde.’ De blijdschap achteraf en de groeiende zekerheid van het geloof: ‘Amazing grace, how sweet the sound…’”

Lees het volledige artikel en de reacties op cip.nl.