Vergelijking van Weerklank met andere liedbundels

Bij de Stichting Weerklank komen regelmatig vragen binnen over hoe de nieuwe liedbundel Weerklank zich verhoudt tot andere, bestaande liedbundels als het Liedboek voor de Kerken, Op Toonhoogte, de Evangelische Liedbundel en Hemelhoog. De redactie heeft een artikel gepubliceerd waarin ze Weerklank vergelijkt met de genoemde bundels. Hieronder kunt u het artikel lezen. *** Wij…

Ritueel misbruik

Ritueel misbruik in sektes is een bijzondere vorm van (seksueel) misbruik en staat centraal in het laatst verschenen themanummer van Psyche & Geloof. Ritueel misbruik in sektes, of meer neutraal in ‘gesloten groepen’, vaak met een link naar religie, leidt meestal tot gepolariseerde discussies tussen hulpverleners in de GGZ en daarbuiten. Het themanummer bespreekt dilemma’s…

Boeken voor ambtsdragers

Januari is dé maand waarin nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Gemeenteleden die net bevestigd zijn tot ouderling of diaken kunnen erg tegen hun taak als ambtsdrager opzien. En soms geldt hetzelfde voor ambtsdragers die al langere tijd actief zijn. Wie ben ik dat ik mensen de weg wijs? Hoe doe ik dat eigenlijk, zo’n ziekenbezoek? En nog…

Margriet en Kees van der Kooi over hun boek ‘Goed gereedschap is het halve werk’

Van Margriet en Kees van der Kooi verscheen onlangs het boek Goed gereedschap is het halve werk. Een uitgave over theologie in pastoraat en geestelijke verzorging. Hieronder kunt u een filmpje bekijken waarin zij ingaan op de achtergronden van hun boek. In de inleiding schrijven zij het volgende: ‘Geestelijke verzorging, pastorale gespreksvoering, zielzorg: het zijn woorden voor…

Zou dit nu ook gewoon God kunnen zijn?

Gisteren werd bekend dat de titels Steeds leuker van Jelle Hermus, Rebible van Inez van Oord, De Kracht van Betekenis van Emily Esfahani Smith en Gewoon God van Philip Troost zijn genomineerd om het Beste Spirituele Boek van 2018 te worden! Speciaal voor Theoblogie schreef Philip Troost dit artikel over zijn boek Gewoon God: Geloven krijgt zomaar…

#hoezoheilig

‘Heiligheid is daar waar het leven ons bij de lurven grijpt en wij zichtbaar worden, zo vreemd en simpel als we zijn.’ –  Janneke Stegeman, gasthoofdredacteur glossy nieuwheilig.nu Wat is nu heilig? Heeft dat altijd met God Zijn toedoen te maken? Of kun je ook zeggen dat het alles is wat ons vervult met eerbied?…

Het Israëlisme heeft gevolgen voor de hele theologie

Wilt u dit artikel inclusief eindnoten lezen, downloadt u dan het gratis pdf-document. ‘Wie vanuit de christelijke theologie spreekt over Israël, raakt niet alleen aan internationale politieke vragen of maatschappelijke stellingnames maar ook aan de kernvragen van geloof en theologie, zoals: Hoe verhoudt God zich tot de volken in deze wereld? Is er bij Hem…