Discipelschap tussen moralisme en vrijblijvendheid

N.a.v. James Kennedy & Pieter Vos (red.), Oefenen in discipelschap. De gemeente als groeiplaats van het goede leven   Wat houdt discipelschap concreet in? Waaraan herken je een christelijk leven? Is er een gemeenschappelijke christelijke moraal? Hoe ziet die er dan uit? En welke betekenis kan de kerk als gemeenschap daarbij hebben? Dit zijn actuele…

Zelfontplooiing versus zelfverloochening?

Deze week verschijnt het nieuwe boek Zelfontplooiing: een theologische peiling, onder redactie van Herman Paul en Wouter Slob. Herman Paul schreef onderstaande blog. ‘Hoe verhoudt zelfontplooiing zich tot een Bijbelse notie als zelfverloochening?’   ‘Vrouw, wees eens wat zelfverzekerder!’ kopte Intermediair Magazine onlangs. Zulke koppen heeft het carrièretijdschrift wel vaker. Op allerlei manieren prent het…

Dansen met de Tora

Vreugde is in het Jodendom een belangrijke levenshouding. God zelf verblijdt zich over Zijn Schepping (Ps. 104:30) en geeft de mens opdracht om het leven vreugdevol tegemoet te treden: ‘Israël verheuge zich in zijn Maker’ (Ps. 149:2). Want wie erkent dat de schepping in de basis goed is, die verheugt zich over het Leven, maar…

Genezing en het terrein van wetenschap en religie

In het nieuwste nummer van Woord & Dienst. Opiniërend magazine voor protestants Nederland verschijnt onderstaand artikel van Dick Stap.   Levenskunst en het wonder Vaak blijft het wonder uit; de praktijk van alledag, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Volgens geestelijk verzorger Dick Stap hoeft dit niet tot geloofscrises te leiden, zolang we de terreinen van wetenschap…

Lees de proloog van de nieuwe biografie over de duivel

De priester: ‘Welnu, mag ik me voorstellen: Ik ben Damien Karras.’ De demon: ‘En ik ben de duivel! En wees nu zo vriendelijk deze boeien los te maken!’ De priester: ‘Als je de duivel bent, waarom laat je die boeien dan zelf niet verdwijnen?’ De demon: ‘Dat is een vulgaire vorm van machtsmisbruik, Karras.’ De…

5 vragen aan… Piet Schelling

Onlangs verscheen het nieuwe boek Vreemd en bizar. Lastige bijbelverhalen van dr. Piet Schelling. We stelden de auteur 5 vragen, die hij hieronder beantwoordt.     1. Uw boek in één zin: Onverteerbare  bijbelverhalen kunnen we uit de Bijbel scheuren of ze voor zoete koek aannemen; dit boek wijst een andere weg:  het ontvouwt die…