Van Ruler Dr. P. van den Heuvel

Hoe Van Ruler out of the box kon denken

Dr. P. van den Heuvel gaf een lezing bij de aanbieding van het ‘Verzameld Werk 5b, kerkorde, kerkrecht en ambt’ van dr. A.A. van Ruler in de Diependaalse Kerk te Hilversum. De tekst die hij uitsprak, kunt u in dit artikel lezen.