De verwachting voorbij volgens Wim Dekker | door kadmosb

Met ‘Marginaal en missionair’ schreef Wim Dekker een prachtig boek. In eerste instantie klinkt zijn boodschap traditioneel en onder doeners zal hij niet populair zijn. Toch had ik het gevoel dat ik met dit boek goud in handen had voor een krimpende kerk. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat niet wat wij doen ertoe doet voor de kerk, maar dat wij in afhankelijkheid ontvankelijk worden voor de weg die God gaat met Zijn Kerk. We moeten het, zegt Dekker, van de verwachting hebben dat God wonderen kan doen; ook vandaag.

Verbinding met het hart – door Lex Boot

In deze overprikkelde tijd groeit de belangstelling voor meditatie als weg naar verstilling en verdieping. Er is vandaag een bont aanbod aan vormen. Glossy bladen dienen dit nog wel eens op in een exotische geur en wijzen vooral op oosterse boeddhistische wegen. We zouden bijna vergeten dat meditatieve praktijken ook altijd deel hebben uitgemaakt van…

Jos de Kock (PThU): Kerk betekent leren van elkaar’

Een leven lang leren in de christelijke gemeente. Dat bepleit dr. Jos de Kock, per 1 september 2011  fulltime werkzaam als universitair docent Educatie en Catechetiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Voor de universiteit ziet hij hierin een belangrijke taak weggelegd. Geloof lijkt steeds meer iets individueels te worden. En dat is niet voldoende.…

Eredienst in het teken van het heilige

In het Reformatorisch Dagblad van vandaag interviewt Klaas van der Zwaag prof. dr. Gerrit Immink naar aanleiding van zijn nieuwe boek Het heilige gebeurt: DRIEBERGEN De eredienst is een ontmoeting van de gemeente met God, aldus prof. dr. F. G. Immink. Er gebeurt meer dan het horen van een preek: er wordt gebeden, gezongen, gecollecteerd en gemeenschap…

Verknopen – door prof. dr. Gerrit Immink

Fascinatie voor de kerkdienst. Dat was één van de drijfveren oma het boek Het heilige gebeurt, praktijk, theologie en traditie van de protestantse kerkdienst te schrijven. Ik ga naar de kerk, neem plaats in de bank, bid, zing en luister. Wat gebeurt er dan? Bij het schrijven heb ik me vooral verplaatst in de kerkganger.…

Voortgezet gesprek – door Wim Dekker

Op mijn publicatie Marginaal en missionair. Kleine theologie voor een krimpende kerk, is zeer veel reactie losgekomen. Allen die de  moeite namen mij hun persoonlijke gedachten toe te zenden alsmede al degenen,  die een artikel of recensie aan dit boek wijdden, wil ik bij deze hartelijk dankzeggen. Velen heb ik een persoonlijk antwoord doen toekomen, velen…

Einde missie?

Sommigen, gelukkig niet velen, hebben mijn boek gelezen als een soort impliciete oproep het missionaire werk voorlopig maar op een laag pitje te zetten. Wanneer dat misverstand hoe dan ook gewekt is, wil ik dat bij deze onmiddellijk recht zetten.