Alain Verheij over de kracht van humor

In het nieuwste nummer van Woord & Dienst. Opiniërend magazine voor protestants Nederland staat onderstaand artikel van Alain Verheij.   De kracht van humor ‘Alain lacht het leven uit’, zei een dierbare vriend eens over mij. Het zal twee maanden na mijn echtscheiding zijn geweest – de moeilijkste periode in mijn leven. Tot hun genoegen…

Pinksteren: ‘Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden’

In het nieuwste nummer van tijdschrift Open Deur. Bezield en bewogen verscheen onderstaand artikel van Willem-Marie Speelman over het Pinksterverhaal.     ‘Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden’ Met Pinksteren is de taalbarrière opgeheven. Hoe kan het pinksterverhaal anno nu weerklank vinden bij heel verschillende mensen? Pinksteren besluit…

Verenigd met zusters en broeders

Het boek Discipelschap bevat een hartstochtelijk pleidooi voor herwaardering van de sacramenten, met name het avondmaal. Edward van ’t Slot hekelt in zijn bijdrage de lage frequentie van het aantal vieringen in de protestantse traditie in Nederland. Hieronder een fragment uit zijn bijdrage aan dit boek. Daarnaast geeft Bert de Leede een serie handreikingen voor een…

Op zoek naar een nieuwe taal

Elke predikant kent de ervaring: je steekt veel energie in de voorbereiding van de preek, je bidt hartstochtelijk om de Geest, je wikt en weeg je woorden – en toch. Al prekend dringt zich een gevoel van vergeefsheid aan je op. De woorden lijken niet aan te komen, ze schampen langs de hoorders. Hoe doorbreek je de apathie, de…

Tomáš Halík over de kracht van vragen

In het aprilnummer van Woord & Dienst. Opiniërend magazine voor protestants Nederland staat onderstaande impressie van Nynke Dijkstra-Algra van de avond met Tomáš Halík en Erik Borgman bij De Zinnen in Den Haag.   Tomáš Halík over de kracht van vragen Maandagavond in de Stille Week, een kerk in den Haag, middenin het centrum. Mensen…