Theoblogie.nl is de community voor iedereen die zich bezighoudt theologie en religie. Op deze weblog vindt u bijdragen van bekende en minder bekende theologen die hun theologische reflecties met u willen delen en die op hun beurt hun gedachten door uw reacties willen aanscherpen.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van theologie vormen de basis van deze weblog. Auteurs worden uitgenodigd een bijdrage te leveren naar aanleiding van een recente uitgave of we interviewen hen. Van interessante events doen we verslag. En naar interviews en besprekingen op de websites van printed media plaatsen we handige links.

Uitgangspunt bij het schrijven van berichten is het enthousiasme over alles wat op het vakgebied theologie gebeurt, en dat is nog altijd heel veel. Alle Theoblogie.nl-bloggers houden zich dagelijks bezig met theologie. Sommigen als auteur, anderen als hoogleraar, voorganger of uitgever.