Bonhoeffer hechtte waarde aan de disciplina arcani. Maar wat houdt het in? Hieronder leest u de betekenis en de mening van Dietrich Bonhoeffer in een geschreven stuk door ds. C. Bos 


Levend geloven – ds. C. Bos

     

Hoe leren wij bidden,
de Schrift lezen,
en ons dwars door aanvechtingen heen
concentreren op God?

    

  

   


Letterlijk betekent disciplina arcani: geheimhouding.

De eerste christenen hielden veel dingen van het christelijke geloof voor zichzelf. Ze schermden ze af van de buitenwereld. Zo wist niemand dan de gedoopten wat er precies gebeurde bij het Heilig Avondmaal. Men wilde op deze wijze vervlakking voorkomen. Er moest bescherming komen tegen profanatie van hen die vijandig tegenover het christendom stonden. Het ging Bonhoeffer om de wereld en om de band tussen kerk en wereld en niet alleen om de vraag hoe we in de hemel komen.

Ik staaf mijn mening met de volgende passages uit Bonhoeffers werken.

(…)

“De kerk is pas echt kerk als zij er is voor de ander!” 

    
   


N.a.v. Levend geloven | ds. C. Bos | Uitgeverij Boekencentrum | als paperback 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *