Op 1 april 1988 trad Nico de Waal in dienst van Boekencentrum BV in de functie van adjunctdirecteur, toen nog in ‘s-Gravenhage. Dit jaar is Nico 25 jaar in dienst van Boekencentrum Uitgevers, waarvan ruim 22 jaar als directeur. 25 jaar vol boeken, theologie, kerk en muziek. Om dit te vieren werd op donderdag 7 november het mini-symposium Hoe kleurrijk kan het kerklied zijn gehouden. Een feestelijke jubileumviering vol boeken, kerk en muziek. Nico ontving tijdens het symposium uit handen van dr. A.J. Plaisier de zilveren speld van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB). Plaisier noemde in zijn toespraak Nico koopman en dominee in één.  Op onze Facebook-pagina vindt u een foto-impressie van het symposium en de receptie.

Tijdens het symposium werd een aantal lezingen gehouden. Deze kunt u op Theoblogie nalezen én nakijken:

Lezing Pieter Endedijk, Onbegonnen werk
Lezing Roel A. Bosch, Psalmen zonder problemen
Lezing Sytze de Vries, Onberijmd maakt onbemind
Lezing André F. Troost, Hoe breed mag een liedboek zijn?