De Bijbelwetenschappen en het Heilige Land

26 november 2018

Auteur Meindert Dijkstra presenteerde zijn boek Palestina en Israël op maandag 29 oktober. Die maandagmiddag gingen verschillende sprekers en respondenten met elkaar in gesprek en één van deze sprekers was Karel Vriezen. Karels interessante bijdrage kunt u in dit artikel lezen.


Theologie én archeologie

Een halve eeuw geleden stapte ik over van de studie Theologie naar die van de Archeologie van Palestina en omringende gebieden. De Theologie bestond uit een aantal vakgebieden. Één daarvan was de Bijbelwetenschappen, eigenlijk beter te omschrijven als “de talen en culturen van de wereld van de Bijbel en de uitleg van Bijbelse teksten”. Één van de deelgebieden dáárvan was het vak Hebreeuwse Oudheden, een beschrijving van de sociale en religieuze instellingen van Oud-Israël. In dit deelgebied was echter weinig ruimte voor archeologie. Maar, nu heb je met dit bijzondere boek Palestina en Israël. Een verzwegen geschiedenis beide vakken, theologie en archeologie, samen in één hand.

Voor het gebied ten westen van de rivier de Jordaan worden in de publicaties verschillende benamingen gebruikt, zoals “Palestina”, “het Land van Israël”, “het Heilige Land” en “Cisjordanië”. Ik zal hier de geografische benaming gebruiken, namelijk “de Zuidelijke Levant”.

 

Het beeld van een boom

De titel van het boek Palestina en Israël, een verzwegen geschiedenis bracht bij mij het beeld van een boom voor de geest. En wel om twee redenen. Er vanuit gaande dat geschiedenis een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen is, kun je drie niveaus van gebeurtenissen onderscheiden. En wel: de ontwikkelingen op lange termijn afhankelijk van de natuurlijke gesteldheid van een gebied, de gebeurtenissen die daar plaatsvinden, en de kortdurende incidenten. In het beeld van een boom gaat het dan om: de stam, de takken, en daaraan weer de kleine zijscheuten.

De tweede reden is dat wanneer we zo’n imposante boom zien, dat dat dan eigenlijk maar de helft van het geheel is. Een groot deel van die boom is onzichtbaar, ondergronds, n.l. zijn wijd vertakte wortelstelsel. In dit boek is de geschiedenis van de Zuidelijke Levant niet alleen op grond van bekende geschreven bronnen samengevat – zeg maar de zichtbare boom- , maar ook met gebruikmaking van de minder bekende gegevens, namelijk de ondergrondse, de archeologische gegevens.

Met gebruik van die extra gegevens zijn in dit boek leemtes in de geschiedenis  ingevuld. Een andere bijzonderheid is dat dit boek zich niet beperkt tot de geschiedenis van één historische periode, bijvoorbeeld tot de oudtestamentische periode, of tot de Kruisvaardertijd, zoals bij de meeste geschiedenisboeken dat het geval is, maar dat dit boek de geschiedenis van ca. 1350 v. Chr. tot 1900 n. Chr. doorgaand behandelt. Dijkstra heeft met dit boek een grotere taak op zich genomen dan illustere voorgangers. En daarbij is dit boek ook voor een grotere kring van geïnteresseerden goed leesbaar.

(…)

 

– Karel Vriezen

 

Lees de bijdrage hier verder.

 


Palestina en Israël – Meindert Dijkstra

Palestina en Israël - Meindert DijkstraEen verzwegen geschiedenis

 

Dit boek is een wetenschappelijke historische studie over de onbekende geschiedenis van Palestina en Israël vóór de stichting van de staat Israël in 1948. Het is een verzwegen geschiedenis van winnaars en verliezers in hetzelfde land, van de 13e eeuw voor Christus  tot aan de Eerste Wereldoorlog.

Dit boek helpt te begrijpen waarom de Palestijnen, wat ook hun herkomst is geweest, al eeuwenlang geworteld zijn in hun erfgoed Palestina en nog altijd recht hebben op een eigen land, volk en staat.

 

Bestel het boek hier

 


N.a.v. Palestina en Israël | Meindert Dijkstra | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als paperback | Als e-book.

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.