Geloof

Meer beleven aan de kerkdienst

Hanneke Schaap schreef een bijzonder dagboek voor de zondagmorgen, dat vrijwel geen extra tijd kost. Het zorgt ervoor dat je als gezin anders naar de kerk gaat: open voor God.