Volgende week ligt de glossy Thomas is de winkel. De glossy Thomas is een unieke glossy over de wereldberoemde spiritualiteit van Thomas a Kempis.

THOMAS | Glossy - Mariska van Beusichem (hoofdred.)De glossy THOMAS verschijnt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Thomas a Kempis. Van Bill Clinton tot Kees van der Staaij, van Désanne van Brederode tot Ernst Daniel Smid, Thomas a Kempis zit in harten van velen. Dat is te danken aan zijn beroemde boek De navolging van Christus dat tot op de dag van vandaag overal ter wereld gelezen wordt.

Met medewerking van: Désanne van Brederode, Stef Bos, Karsu Dönmez, Ernst Daniel Smid, Lenny Kuhr, Annemiek Schrijver, Sharon Kips en vele anderen!

Bekende en onbekende Nederlanders delen hun leeservaringen met Thomas’ bestseller De Navolging van Christus. Er is aandacht voor maatschappelijke initiatieven in de geest van Thomas, voor de Moderne Devotie, de religieuze beweging waartoe Thomas behoorde, en voor Overijssel, de bakermat van deze beweging die een stempel op de Europese cultuur heeft gedrukt.

Bekijk het video-interview met eindredacteur Mariska van Beusichem, voorzitter van de Stichting Thomas a Kempis, predikant (PKN) en zelfbenoemd kerkhervormer. Zij bereidt een proefschrift voor over Therese van Lisieux.

One thought on “Glossy over wereldberoemde spiritualiteit Thomas a Kempis”

  1. Leuk dat er een glossy over Thomas à Kempis is verschenen. En natuurlijk behoort de religieuze en spirituele dimensie van Thomas benadrukt worden. Die spiritualiteit zie je ook in latere eeuwen terug.
    Maar toch zie ik Thomas breder dan dat. Ik zie de Devotio Moderna als een voorloper van de Reformatie. Ook in de tijd van stichter Geert Groote bevond de kerk zich al in een deplorabele staat, vooral vanwege de constantijnse erfenis, de verwevenheid van kerk en staat. De corruptie van de kerk heeft geleidt tot de religieuze revolutie van de 16e eeuw, een revolutie die zich vooral in Noordwest-Europa afspeelde. Maar ook in de eeuwen voorafgaand aan de 16e begonnen de bewoners van het Rijnland al vervelende vragen te stellen aan een kerk die in ernstige mate gecorrumpeerd was. De Imitatione Christi heeft belangrijk input geleverd om de geesten stormrijp te maken voor de religieuze revolutie van de 16e eeuw. Die revolutie heeft vervolgens geleid tot de wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw en de verlichting van de 18e eeuw.
    Geschiedenis is een voor mensen onbegrijpelijke verwevenheid van personen en hun daden, een geschiedenis waarvan wij erfgenamen zijn, zonder wie wij en onze hedendaagse denk- en leefwereld ondenkbaar zijn. Thomas à Kempis is één van die personen geweest die daarin een belangrijke rol heeft gespeeld.
    Ik wil maar zeggen: het is veel meer dan spiritualiteit. Als we het daartoe zouden beperken, als het vooral een zaak zou zijn van hedendaagse mensen met een spirituele inslag die we gemakkelijk achter hun eigen voordeur kunnen opsluiten, dan doen we Geert Groote, Thomas à Kempis en heel de Devotio Moderna ernstig tekort.

Comments are closed.