Mantelzorg en zingeving

18 maart 2014

Op 5 april wordt het nieuwe boek over christelijke mantelzorg, Zorgen met zin, als mantelzorg je raakt gepresenteerd. Ter gelegenheid van de verschijning en van de landelijke Mantelzorgdag interviewden we Gerrie Ham-Willemsen, de samensteller van het boek, en Corrie Vroon-Scherpenzeel, beleidsmedewerker Mantelzorg bij Lelie zorggroep.

 

Gerrie, waarom dit boekje?
Twee jaar geleden verscheen het boek Zorgen voor anderen: hoe mantelzorgers in balans blijven. De positieve  reacties waren hartverwarmend. Het stimuleerde om na te denken over een vervolg. In klein comité (Corrie Vroon-Scherpenzeel, Judith Gerkema-Mudde, Beppie de Rooy en Gerrie Ham) bezonnen we ons op het thema mantelzorg en zingeving. Want dat dit het thema van een volgende uitgave zou moeten worden, stond voor ons allemaal vast.

Waarom is aandacht voor zingeving in mantelzorg van belang?
Tijdens mantelzorgbijeenkomsten en in de verschillende media werd dit thema  nogal eens ‘het ondergeschoven kindje’ genoemd. Uit een recente literatuurstudie van het Sociaal en Cultureel Planbureau  blijkt dat in christelijk-reformatorische gemeenschappen nog te weinig gebruik wordt gemaakt van mantelzorgondersteuning. Het bestaande aanbod komt niet altijd tegemoet aan specifieke thema´s, zoals zingevingsvraagstukken. Mantelzorgconsulenten geven aan dat zij nauwelijks tijd hebben voor dergelijke vragen of vinden zich niet deskundig genoeg. Geestelijk verzorgers gaan er wel op in, maar richten zich vaak op de zorgvrager zelf en niet of minder op de mantelzorger. Terwijl als je dieper in gesprek met zowel zorgvragers als mantelzorgers gaat, je toch zingevingsvragen hoort. Soms heel uitgesproken, soms meer tussen de regels door.

Waarom ben je tot een boek met meerdere scribenten gekomen?
Onze vorige uitgave is zeer snel tot stand gekomen door het enthousiasme van verschillende auteurs. We bleken elkaar vanuit verschillende professies en ervaringen heel goed aan te vullen. Juist het thema zingeving wilden we vanuit verschillende kanten bekijken: zowel vanuit de pastorale als de psychosociale kant. Ook omdat we over een brede doelgroep wilden schrijven (jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, psychisch zieken, lichamelijk zieken, mensen met dementie en stervenden) leek het ons goed om juist verschillende personen mee te laten schrijven. Sommige auteurs zijn beroepsmatig of ambtelijk betrokken bij mantelzorg, anderen (ook) vanuit hun eigen taak als mantelzorger. Op die manier hopen we iedereen aan te spreken.

Het boekje wordt op 5 april gepresenteerd op de Landelijke dag voor christelijke mantelzorgers. Corrie, wat kunnen mensen op 5 april verwachten?
Op 5 april is voor de 3e keer een landelijke dag voor de Christelijke mantelzorger. Dit maal in het Hoornbeeck College in Rotterdam. We kiezen voor de Christelijke mantelzorger omdat er al veel lokale en landelijke activiteiten zijn voor de mantelzorger. Op 5 april staan de zingevingvragen centraal. Het thema van de dag is Zin in Zorg. Er is een plenaire lezing, muziek, de aanbieding van het boek, diverse workshops van de auteurs van het boekje en een ontmoeting met mensen die zorgen, professionals en mantelzorgers. We zien uit  naar  een inspirerende dag met  veel ontmoetingen delen en informatie over het zorgen voor een ander. Op www.leliezorggroep.nl/mantelzorgdag staat alle informatie. Belangstellenden zijn van harte welkom!

 

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.