Ik heb Jezus ontdekt. Het is al wel weer even geleden. En ik geloof dat ik hem ook elke keer weer opnieuw ontdek. Maar toch: ik heb Jezus ontdekt.

 

Dat gebeurde in de 40dagentijd van 2002. Aan het begin van die periode had ik me toegewijd aan een heel eenvoudige vorm van vasten en aan het dagelijks bidden of God me nieuw zicht op Jezus wilde geven. En dat heeft hij gegeven! Ik werd eraan ontdekt dat het in christelijk geloven gaat om Christus, en om hem alleen. Ik ontdekte de waarheid van de uitspraak: ‘Christus is alles’ (Kolossenzen 3:11). Ik ontdekte ook dat het niet zozeer gaat om iets wat we van Christus ontvangen (de rechtvaardiging die hij verdiende voor mij, of de heiliging die hij mij door zijn Geest toe-eigent), maar om hemzelf, om Jezus Christus in eigen persoon.

Vanaf toen kregen de namen Jezus en Christus voor mij zo’n bijzondere klank.

Waar ik vroeger in de Bijbel en in andere boeken wat ongeïnteresseerd over deze namen heen las, zocht ik er nu voortdurend naar. En ik kwam tot de ontdekking hoezeer het Nieuwe Testament en speciaal de brieven van Paulus volledig beheerst worden door de kostbare en wonderbare namen van de Zoon van God: Jezus Christus. De Bijbel werd voor mij nu – eigenlijk voor het eerst – een open boek, een verrassend boek, een levend boek, omdat ik er Jezus in vond, de levende en sprekende Heer.

 

Die ontdekking werkt nog altijd na. En ik weet nog hoe ik een preek van de opwekkingsprediker Spurgeon aan het lezen was.Boven die preek stond, in het Engels: ‘Christ is All’. En daaronder stond een verwijzing naar de genoemde tekst uit Kolossenzen. Die verwijzing verbaasde me. Want ik had de uitspraak ‘Christus is alles’ zo eigenlijk nog nooit gehoord, laat staan dat ik die in de bijbel was tegengekomen. Dus ik ben het toen haastig gaan nakijken. En het klopte. Je moet inderdaad even zoeken, want het is zo’n echt lange Paulus-zin. Hij is de Kolossenzen aan het vertellen over het nieuwe leven en wat daarvoor nu kenmerkend is. En dan gaat het over vernieuwd worden naar het beeld van de schepper en dat het er dan niet meer toe doet of je een Griek bent of een Jood, een slaaf of een vrije, een man of een vrouw, een Nederlander of een Amerikaan, een werkgever of een werknemer, oud of jong en ga zo maar door. Maar, zegt Paulus dan: ‘dan is Christus alles in allen’. Daar staat het dus: ‘Christus alles’!

 

En nu is er dan een boek met die titel. Met 100 inspiratiemomenten vanuit de Kolossenzenbrief. Ik hoop van harte dat het veel anderen mag helpen om Jezus (opnieuw) te ontdekken.

 

Boekenladder

Auteur Jos Douma | Pagina’s 128 | Imprint Boekencentrum | Uitvoering Paperback | Uitgeverij VBK Media | ISBN 9789023971450 |
Verschijningsdatum 18 apr. 2017

 

Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

 

 

Auteur Jos Douma | Pagina’s 128 | Imprint Boekencentrum | Uitvoering Paperback | Uitgeverij VBK Media | ISBN 9789023971252

Klik hier voor meer informatie.

 

One thought on “Ik heb Jezus ontdekt”

  1. Geachte Jos Douma.
    Gisteren las ik Johannes 9. Genezing van een blinde. Aan Jezus de vraag wat heeft hij gedaan of zijn ouders? Waarom was hij blind geboren. Niet als straf maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. ‘Zolang ik in de wereld ben, ben ik het Licht voor de wereld’. Een hoop gefoeter zij waren van Mozes punt uit. En Jezus van die man weten we niet waar hij vandaan komt. De man werd tot zondaar gebombardeerd en daar wilden ze niet mee praten. Zij waren niet blind. Waren jullie maar blind kregen ze van Jezus te horen. Hoe durft hij, we zullen hem…. En het gebeurd nog steeds.

Comments are closed.