De Lofzang van Maria, wie kent die nu niet? Wat minder bekend is, is dat Maria in deze lofzang veel dingen uit het Oude Testament citeert. Ze haalt onder andere de Lofzang van Hanna aan, die Hanna schreef toen ze haar zoon Samuël naar de tempel bracht en hem zo weer teruggaf aan de Heer. In haar Lofzang kijkt zij ook uit naar de komst van de Messias, ze verheugt zich in in Gods heil. (1 Samuel 2 vers 1) Ria Borkent heeft speciaal voor Theoblogie een prachtig gedicht geschreven aan de hand van de lofzang van Hanna.

Hanna’s Magnificat

Nu ben ik blij en sterk, ik kan getreiter aan
van mensen die zichzelf moeten bewijzen.
Ik zet ze lachend op hun plaats. Dicht naast
me staat de heilige Heer en ik ben veilig.

Heb niet zo’n grote mond en hou maar op
jezelf de hoogte in te praten, God test je zinnen.
Ik heb gemerkt: Hij is een God van andersom.
Helden verliezen en onzekere mensen winnen:

Overvloed raakt ondervoed – hongerig wordt dik genoeg.
Kinderloos wordt kinderrijk – Wie er veel had, raakt ze kwijt.
God laat leven, brengt de dood – opent graf en moederschoot.
Hij maakt arm en Hij maakt rijk – zwakken helpt Hij overeind.
Zwervers haalt hij van de straat – geeft ze mooi een ereplaats.

De Heer die deze aarde op handen draagt
bewaart zijn trouwe mensen, maar tegenstanders
vallen in de nacht. Wij winnen niet op eigen kracht.
Hij spreekt recht en kiest zijn koning, zijn gezalfde.

Ria Borkent, Advent 2015

Ria Borkent (1950) schrijft gedichten en kerkliederen. Ze werkte onder andere mee aan Psalmen voor Nu en dichtte een poëtische hertaling van de Matthaüs Passion.