God

Voor een onbeduidende bloem, eenzaam bloeiend in het wild

4 mei 2019

Geneviève Waldmann over de toneelstukken Een klein leven en Het Hout, en over het boek Het huis voor ongewenste meisjes.

Het bidden van de kruisweg is meer dan een geloofsoefening.

11 april 2019

Het kan goed en indrukwekkend zijn om de kruisweg langs de 14 staties in een kerk te doen zoals het hoort. Vaak is het wat formeel, als iets wat nou eenmaal zo gaat volgens vaste regels en rituelen die we volgen. Met nauwelijks tijd en ruimte voor persoonlijk gebed en wat stilte.

Boekpresentatie Wandelen naar wijsheid

10 april 2019

Bezoek de boekpresentatie van het nieuwe boek Wandelen naar wijsheid door Thomas Hontelez over pelgrimeren.

Interview met … C.F. ter Horst over boek Pater Frans van der Lugt

6 april 2019

In dit interview vertelt Cilia ter Horst over het boek van Pater Frans van der Lugt, Wie ben jij, o liefde waarvoor zij de vertaling verzorgde.

Nieuwe titels in april

1 april 2019

Hieronder een overzicht van de nieuwste boeken in april.

Een vreemde bekende: de hogepriester

3 september 2018

Deze maand is er een oplage van het tijdschrift ‘Schrift’ over de hogepriester verschenen. Wij willen u graag alvast een stukje uit het Schrift laten lezen.

Een goede God

5 juli 2018

Jan Hoek laat je in zijn boek Grote God, wij loven U doordenken over Gods eigenschappen. Lees hieronder meer over de de goedheid van God. Gods goedheid ligt ten grondslag aan alle menselijke geluk maar Gods goedheid is meer dan geluk. Het is geen kracht die ervoor zorgt dat ons niets kwaads overkomt. Integendeel. Onze […]

De God die danst – door Tomáš Halík

16 mei 2017

In deze tijd kunnen we pas in de diepe menselijke ervaring van de liefde de betekenis van het woord ‘God’ echt volledig begrijpen.

Tijs van den Brink, Paul Visser en Anne Dijk over kritiek op religie

8 december 2016

EO-presentator Tijs van den Brink en dominee Paul Visser schreven allebei een brief aan Jeroen Pauw. De strekking: stop met te makkelijke kritiek op het christendom. Veel christenen in Nederland vinden dat zij door de opkomst van de islam onterecht in de hoek worden gezet. Bijvoorbeeld bij de discussie over bijzonder onderwijs die is vastgelegd in artikel 23 van […]

De kracht die hemel en aarde verbindt

25 november 2016

Lange tijd zijn de officiële kerken en de traditionele theologie vaak met een wijde boog om het thema „Geest“ heengelopen. Die tijd is nu gelukkig voorbij. De stormachtige groei van de Pinkstergemeenten  ook in andere culturen en continenten en de „charismatisering“ van de kerken in onze eigen omgeving zijn een uitdaging om dit thema opnieuw […]

Gewelddadige bijbelverhalen kunnen confronterend zijn

29 augustus 2016

We moeten duidelijk maken hoe het geweld in de Bijbel gekomen is en hoe het eruit verdwenen is

Een blog van Margriet van der Kooi naar aanleiding van haar nieuwe boek Het kleine meisje van de hoop

10 augustus 2016

Geheimen Het duurde lang voordat de man tevoorschijn kwam. Hij had om mijn komst gevraagd, de verpleegkundige van de afdeling cardiologie vond het een goed idee. `Hij ziet erg tegen de operatie op’ had ze gezegd `hij zei dat hij eerst naar huis wilde. Maar dat is te riskant. Goed dat hij wat van zich […]

Margriet van der Kooi en het kleine meisje van de hoop

6 juni 2016

Het is het kleine meisje ‘Hoop’ dat haar grote, verkreukelde zussen ‘Geloof’ en ‘Liefde’ voorttrekt, zegt Margriet van der Kooi in dit filmpje over haar nieuwe boek Het kleine meisje van de hoop. Er wordt wel gezegd dat mensen niet meer zo gelovig zijn. Dat de kerk en haar Boek versleten zijn. Dat mensen zelf […]

‘Mijn tijd in de auto gebruik ik om te bidden’

8 februari 2016

Van Nelleke Plomp verscheen het boek Contact met God over bidden. Het platform www.cip.nl interviewde haar. ‘In elke levensfase mag je gebed anders invullen, net zoals contact in vriendschap en familierelaties verschillend ingevuld kunnen worden.’   ‘Mijn tijd in de auto gebruik ik om te bidden’ ‘Soms denken we: “hoe meer gebed, hoe groter de […]

Gert-Jan Segers: ‘Ik werd aangemoedigd om nog meer met God midden in de wereld te gaan staan’

10 september 2015

Je kunt als navolger van Christus alleen maar midden in de wereld staan, als je tegelijk ook heel dicht bij God leeft.