Dat mensen altijd religieus geweest zijn, is een misvatting, stelt kerkhistoricus Gert van Klinken. Religie is in Nederland een jonger fenomeen dan lang werd aangenomen. Afgezet tegen de geschiedenis van de mensheid, heeft het ontstaan van religieuze expressie pas gisteren plaatsgevonden.”

Wij denken graag dat religie tot de oudste vormen van menselijke beschaving behoort. Altijd heeft de mens zijn doden ritueel begraven; altijd heeft de mens met gebeden tot hogere machten een goede oogst afgesmeekt. Een misvatting, zegt kerkhistoricus Gert van Klinken, die onlangs het boek Van hunebed tot Bonifatius publiceerde. Lees verder…