Als Palestijns christen de Bijbel lezen en de geschiedenis te duiden. Dat is wat Mitri Raheb doet in zijn boek ‘Geloven onder bezetting’. In dit boek presenteert hij een vernieuwend theologisch perspectief vanuit de context van eeuwenlange onderdrukking. Volgens Raheb is deze context van wezenlijk belang om de Bijbelse boodschap en het levensverhaal van Jezus te begrijpen. Jezus belichaamt de hoop van het Palestijnse volk op een macht die groter is dan de wereldse grootmachten. Dit legt hij uit in de beantwoording van de volgende vragen.

Wat was voor u de reden om dit boek te schrijven?

“Dit boek heb ik geschreven met twee redenen. Ten eerste wilde ik het leerproces dat ik als dominee doormaakte beschrijven. Elke zondag ga ik voor in een gemeente in de omgeving van het conflict tussen Israël en Palestina. Door dit werk heb ik belangrijke ontdekkingen gedaan die ik in een boek wilde vatten en graag wil delen met anderen. Ten tweede is dit boek het eerste theologische werk dat de Bijbel bestudeert vanuit een Palestijnse achtergrond. Er zijn veel theologische werken geschreven door Palestijnse theologen, maar zij grijpen allen terug op de Angelsaksische theologie die niet overeenkomt met de werkelijkheid van het leven in Bethlehem.”

Waarom moeten mensen uw boek lezen?

“Dit boek biedt een uniek en vernieuwend theologisch perspectief op de Bijbel en de situatie in het Midden-Oosten. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in één van beide onderwerpen is dit boek een eyeopener. Maar ook voor mensen die zich aan de rand van de samenleving bevinden kan dit boek tot nut zijn.”

Met wie zou u graag over uw boek van gedachten willen wisselen? En waarom?

“Ik had mijn boek graag met iemand als Dietrich Bonhoeffer besproken. Hij worstelde ook met de verhouding tussen geloof en verzet, en de rol van theologie in de context van onderdrukking. Ik weet zeker dat hij zou hebben begrepen dat het opkomen voor vervolgde Joden in Europa en het opkomen voor onderdrukte Palestijnen twee kanten van dezelfde medaille zijn. En dan gaat het om de medaille van de theologie die onderdrukkende grootmachten tegenwerkt en opkomt voor de groepen waar niemand het voor opneemt.”

Nederlandse christenen zijn vaak pro-Israël. Wat voor boodschap zou u hen willen meegeven?

“De Israëlische bezetting van Palestina wordt door twee dingen in stand gehouden: aan de ene kant voorziet de Internationale Gemeenschap Israël van ‘hardware’ waarmee ze oorlog kunnen voeren. Israel krijgt wapens, vliegtuigen, onderzeeërs en raketafweersystemen. Aan de andere kant blijven christenen Israël van de ‘software’ voorzien. Zij geven de Israëlische bezetting een theologisch sausje waardoor mensenrechten geschonden worden in de naam van God. De theologie is dus onderdeel van het probleem. Dat was het geval bij het Derde Rijk in Duitsland, tijdens de Apartheid in Zuid-Afrika, en datzelfde probleem is er nog in het conflict tussen Israël en Palestina. Theologie is in dienst komen te staan van wat ik in het boek het ‘imperium’ noem. Wij moeten deze ‘software’ zien te kraken zodat  theologie weer wordt wat het oorspronkelijk was, namelijk het geloof waardoor men weerstand biedt tegen de overheersing van het ‘imperium’.”

Recente ontwikkelingen in Palestina zijn reden tot bezorgdheid. Sommige mensen noemen het recente geweld zelfs een nieuwe Intifada. Wat is uw mening hierover?

“Zolang er bezetting is, zal het verzet ook blijven. De afgelopen drieduizend jaar is dit steeds het geval geweest in Palestina. Gerechtigheid voor Palestina zal vrede voor Israël brengen.”

Klik hier voor een leesfragment uit ‘Geloven onder bezetting’.

Geloven onder bezetting - Mitri Raheb