Steeds meer mensen vroegen muziekdocent Arend N.C. van der Kruk naar eenvoudige zettingen bij de psalmen. Mensen die het leuk vinden om de gemeentezang te begeleiden, maar daarvoor geen ingewikkelde opleiding willen volgen.
Voor hen stelde Van der Kruk het boek Psalmen met akkoorden. Voor orgel, piano, keyboard en gitaar samen. Bij elke noot plaatste hij een akkoord, zodat in het gebruik een vierstemmige harmonie ontstaat, gelijk aan een traditionele vierstemmige genoteerde versie. In dit filmpje toont hij een paar voorbeelden hoe het boek gebruikt kan worden.

Voor meer informatie over het boek, klik hier.