Een feestelijk geloof. Verantwoording van een leven lang zoeken

23 oktober 2014

Deze week verscheen het boek Een feestelijk geloof van At Polhuis. In dit boek gaat de predikant de uitdaging aan onder woorden te brengen waar veertig jaren van preken en geloven hem hebben gebracht.

 

Veertig jaar lang heb ik geprobeerd in woorden en daden te vangen wat het christelijke geloof voor mij en de samenleving betekent. Altijd weer was het stukwerk. Nooit helemaal af. In dit boek ben ik met mij zelf de uitdaging aangegaan om na die serie preken nog eenmaal een poging te wagen.
Bij die poging werd ik geïnspireerd door mijn kleinkinderen. Leefde ik in een tijd waarin het Christelijke geloof nog min of meer vanzelfsprekend was, zij zullen leven in een tijd waarin dat niet meer het geval is. Op de weg die zij zullen gaan wil ik hen en met hen hun generatiegenoten dit boekje als bagage meegeven. Ik doe dat in de hoop dat het bevrijdende Woord zal blijven klinken.

Ook al was ik nooit helemaal tevreden met mijn preken en ook al was ik een aarzelende en zoekende dominee de God waarover in de bijbel gesproken werd bleef mij boeien. Zo anders dan alles wat zich als God aandient, zo tegendraads, zo betrokken op de wereld en haar bewoners, dat Hij mij telkens weer hoop en moed gaf.

Om de daden van deze God te vieren zijn drie feesten nodig: Kerst, Pasen en Pinksteren. Aan de hand van deze feesten beschrijf ik hoe deze God in zijn Woord steeds op een andere wijze bevrijdend naar ons toe komt. Hij komt naar ons toe, Hij leeft met ons ons leven om uiteindelijk in ons op te gaan. Dat is het verrassende perspectief van het geloof. Het onderscheid tussen God en mens wordt door Hem opgeheven. Om deze verheffing van de mens gaat het in het geloof. Wie gelooft kan dan ook alleen maar met verwachting en hoop over de mens spreken. Er is geen enkele reden voor cynisme of somberheid.

Geloven is een feest.

 

At Polhuis (1946) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Als predikant werkte hij op de rand van kerk en samenleving, met name in de oude wijken van Rotterdam.

Categorieën

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.