Dr. Wim Dekker en Koos van Noppen (beiden werkzaam voor de IZB) voeren in deze video een gesprek over discipelschap. Discipelschap als leerling zijn van Jezus met de bedoeling om wat jij hebt geleerd dat ook uit te dragen en door te geven. Dat zit in de Bijbel verankerd. Dr. Wim Dekker zegt aan het eind van het gesprek: ‘Of de leerlingen ook toegewijde discipelen zijn, dat zal blijken of ze ook toegewijd zijn aan de wereld’.

Dit gesprek werd opgenomen naar aanleiding van het boek Tijd om mee te gaan. Over discipelschap vandaag.