‘Als we het over Abraham, Isaäk en Jakob hebben, hebben we het vooral over God.’

9 januari 2019

Henk Binnendijk

 

Henk Binnendijk is van 6 januari elke zondag om 19.30 uur te gast bij Family7 in de 13-delige tv-serie over zijn boek De God van Abraham, Isaak en Jakob. De drie aartsvaders staan centraal in de nieuwe Bijbelstudieserie die Sara van Oordt-Jonckheere samen met Henk Binnendijk maakte. In dit artikel kunt u een interview van Family7 met Henk Binnendijk vinden, een tekst uit het Family7 TV-Magazine. Ook kunt u onderaan de pagina het voorwoord van Binnendijk in zijn boek De God van Abraham, Isaak en Jakob vinden.

‘Ik heb het ontzettend graag over deze mannen. Wij kunnen God leren kennen door hoe Hij met hen omgaat.’

De God van Abraham, Isaak en Jakob ©Arend Jan Westerik

De God van Abraham, Isaak en Jakob ©Arend Jan Westerik

 

‘Als we het over Abraham, Isaäk en Jakob hebben, hebben we het vooral over God.’

God siert zich met welbehagen met deze naam: de God van Abraham, Isaäk en Jakob, zegt Henk Binnendijk. ‘Als Mozes naar de farao moet, vraagt hij: ‘Hoe moet ik U noemen?’ En God antwoordt: ‘Ik ben die ik ben’. Ik heb het gevoel dat God ook zelf aanvoelt dat dit abstract klinkt. Hij zegt er meteen achteraan: ‘Noem mij maar de God van Abraham, Isaäk en Jakob.’ God is daar trots op.’

 

Abraham

Neem Abraham nou. ‘Hij had geen kerk, geen voorgangers, geen Bijbel. Daarom is God hem erg nabij. Je leest nooit dat God hem vermaant, omdat God weet dat ze bij de nullijn moeten beginnen, God gaat nog iets opbouwen met hen. Het mooie vind ik: bij een misstap zwijgt God, totdat Abraham inziet wat er goedgemaakt moet worden en dan is God er weer. Een manier van onderwijzen die ik heel kostbaar vind.

Abraham was niet zo gehoorzaam als wij altijd denken. Hij ging bijvoorbeeld niet direct naar het land dat God hem wees. God zwijgt dan tot Abraham besluit opnieuw op weg te gaan. En als hij in Kanaaän is, spreekt God weer tot hem. En in plaats van afstand te doen van zijn hele familie, neemt hij zijn neef Lot mee. God leidt de omstandigheden, ze worden rijk en het land wordt te klein. Abraham moet afstand nemen van zijn neef. En dan is God er weer. Dat is ook een les voor ons. Als we een weg opgaan die God niet wil, dan komt God op de achtergrond. Dan wordt het droog en dor in je leven, en dan moet je je wel iets gaan afvragen.’ Dus, concludeert Henk Binnendijk, als we het over Abraham, Isaäk en Jakob hebben, dan hebben we het vooral over God.’

 

Isaäk

‘De eerste grote ontmoeting van Isaäk met God is dat zijn vader hem op het altaar legt. En dan gaat de hemel open! Dat moet een overweldigende openbaring geweest zijn voor die jongen. Dan trouwt hij met Rebekka, ze krijgen twintig jaar lang geen kinderen. En dan komen Esau en Jakob, met die belofte dat de oudste de jongste zal dienen. Dat vond Isaäk vast moeilijk te accepteren. Hij had Esau lief en Rebekka Jakob, ik stel me zo voor dat dat voor verwijdering zorgde in hun huwelijk.’

 

Jakob

‘Na zijn bedrog moet Jakob vluchten, en God spreekt tot hem. Je zou verwachten dat God hem vermaant om zijn bedrog. Maar Hij zegt: Ik ben de Here, en het land waar je op ligt is van jou. Ik zal jou nooit verlaten tot ik gedaan heb wat ik beloofd heb. Dat vind ik zo indrukwekkend. Bij zijn oom moet hij zeven jaar hard werken voor Rachel en hij voelt tijdens de huwelijksnacht tot in zijn botten: wat is het verschrikkelijk om bedrogen te worden. God leert hem een les, niet hardhandig of vermanend, maar Hij overdekt hem met liefde en beloften.

In alle eerbied: ik ben gek op God. God heeft mij dwars door de modder heen geweldig verwend. En dat doet Hij tot op deze dag. Neem nou deze nieuwe tv-serie. God opent die deuren, en als Hij me leven geeft wil ik nog wel even doorgaan. Televisie is een prachtig middel om mensen te bereiken die je anders nooit bereiken zou. Je kunt wel zeggen dat ik oprecht dankbaar ben voor Family7.’

Terug naar Jakob. ‘Hij is dol op Jozef, de zoon van zijn lievelingsvrouw en hij lijdt intens als hij hoort dat Jozef er niet meer is. Hij moest vluchten voor zijn broer en voor zijn oom, is zijn vrouw kwijt en nu ook zijn zoon. Dat geeft wel even te kennen, het is niet zo simpel om de weg van de Here te gaan. Je hoort wel eens: als je God volgt, ben je voor je leven lang gelukkig. Nee, er zit ook een andere kant aan. God voedt ons op voor de eeuwigheid.’

‘Weet je, één van de dingen waar ik naar uitkijk, zeker op mijn leeftijd, is wat er in de Bijbel staat: ‘Ze zullen komen van oost en west en aanliggen met Abraham, Isaäk en Jakob.’ Probeer je dat eens voor te stellen, dat er een tijd komt dat ik maaltijd houd met deze drie mannen. Wat weet ik al veel van ze, ik heb nu al het gevoel dat ik ze zo goed ken! Mijn hart springt echt op van vreugde als ik aan dit soort dingen denk. Onze toekomst is heel hoopvol!

 

– Tineke Goedhart, Family7

 


De God van Abraham, Isaäk en Jakob
Vanaf 6 januari elke zondag om 19.30 uur bij Family7.


 

De God van Abraham, Isaak en Jakob

De God van Abraham, Isaak en Jakob

Bijbelstudies door Henk Binnendijk over het leven van Abraham, Isaak en Jakob.

Abraham, Isaak en Jakob waren gewone mensen. Ze leefden vierduizend jaar geleden en in een andere cultuur. Maar het waren wel mensen met dezelfde gevoelens, verlangens en onzekerheden als wij. Wie ook nog altijd Dezelfde is, is de God van Abraham, Isaak en Jakob. Hij beloofde u veel. Sommige beloften werden gedurende hun leven vervuld. Andere lagen in de toekomst. En ondanks hun tekortkomingen bleef Hij altijd achter hen staan. Henk Binnendijk schreef eerder onder andere Dichtbij God, Het meesterwerk van God en Het verlangen van God.

 

Bestel het boek hier

 


Voorwoord

De God van Abraham, Isaak en Jakob ©Arend Jan Westerik

De God van Abraham, Isaak en Jakob ©Arend Jan Westerik

Op mijn tiende verjaardag kreeg ik van mijn vader een boekje, met de titel Abraham, de vriend van God. Geschreven door Anne de Vries. Die titel is me altijd bijgebleven: de vriend van God. Je zult toch als de vriend van God de geschiedenis ingaan. Nu ik zeventig ben, heb ik zelf een Bijbelstudieboek geschreven over de God van Abraham, Isaak en Jakob.

Die tussenliggende zestig jaar lijken achteraf wel noodzakelijk. Want er zijn twee dingen die ik vooral heb willen leren. Het eerste is dat ik Abraham, Isaak en Jakob en hun vrouwen wilde leren kennen als gewone mensen. Natuurlijk leefden ze bijna vierduizend jaar geleden. Bovendien is hun leefomgeving en cultuur niet te vergelijken met de onze. Maar het waren wel mensen met dezelfde gevoelens, verlangens en onzekerheden als wij. We worden het meest door hun geschiedenissen gezegend als we ze niet op een voetstuk plaatsen.

 

Beloften

Het tweede dat mij boeide was de God van Abraham, Isaak en Jakob. De manier waarop Hij met hen omging. God riep een man die niets van Hem wist en aan niemand iets over Hem kon vragen. Hij vroeg hem zomaar om uit zijn land te gaan. Hij begon met deze mannen en vrouwen aan te spreken en bracht hen, gedurende hun leven, tot een sterke binding met Zichzelf. Gewoon door steeds weer in hun leven te komen. Hij beloofde hen veel.

Sommige beloften werden gedurende hun leven vervuld. Andere lagen in de toekomst. Hij vermaande hen nooit. Soms leerde Hij hen door te zwijgen. Hij leerde hen door hun beslissingen, hun falen, hun zelfzucht en hun liefde. Door hen te laten zien wat hun daden opleverden. Zowel negatief als positief. Maar Hij bleef altijd achter hen staan. Hij nam het altijd voor ze op. Vooral bij Jakob is Zijn toenadering heel verrassend. Het is dan ook mijn verlangen om niet alleen deze mensen, maar vooral de God van Abraham, Isaak en Jakob, beter te verstaan.

 

Gods mensenboek

In hoofdstuk één en twee heb ik heel kort iets over mezelf geschreven, omdat het daar iets toevoegt aan de inhoud. Elk hoofdstuk wordt af- gesloten met vier vragen. Zodat het voor Bijbelstudie, persoonlijk of in groepsverband, geschikt is. Niet alle vragen zijn goed te beantwoorden. Ze zijn ook meer bedoeld om ons te doen nadenken. Misschien is het een goede suggestie om het desbetreffende hoofdstuk eerst in de Bijbel te lezen. Want ik hoop dat dit boek niet op zichzelf zal staan, maar naar de Bijbel leidt.

De Franse schrijver Joseph Joubert heeft gezegd: ‘Het grote bezwaar van nieuwe boeken is dat ze ons beletten de oude te lezen.’ In dit geval hoop ik dat dit boek u brengt bij het oude, levens- echte boek, de Bijbel. Gods mensenboek.

 

Moge God ook dit boek gebruiken om mensen meer te hechten aan Zichzelf.

 

– Henk Binnendijk

 


N.a.v. De God van Abraham, Isaäk en Jakob | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als paperback | Als e-book

Reacties (1)

  • D. schreef:

    Frapant is dat nergens iets van schuld belijden te vinden is in het hele verhaal van Jacob, ondanks de fouten die hij maakt zoals diefstal van rechten bij zijn broer en bij zijn vader, zelfs zijn moeder helpt hem daarbij. Ruzie met broer en oom zal hij toch dagelijks gevoeld hebben, maar excuses ho maar. Het moet eerst Pniël worden. Dit doet overigens niets af van het waardevolle verhaal.
    Mijn aandacht gaat eerder naar het belijden, wat niet eerder naar boven komt dan wanneer God zich laat zien of zeg maar doet voelen. Een mens belijdt dus niet vanuit zichzelf, gezien vanuit dit voorbeeld van Jacob.

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.