In de Passietijd

Dat Christus ons voor ogen staat
in zijn trouw aan U:
daarom bidden wij
dat wij uw trouw beantwoorden
door voor elkaar
betrouwbaar te zijn,
en meedragen
aan wat de ander zo bezwaart.

Dat Christus ons voor ogen staat
in zijn eenzaam lijden:
daarom bidden wij
voor wie overweldigd worden
in hun weerloosheid,
bemachtigd
in hun kwetsbare wezen.
Voor wie opgeofferd worden
aan onze winsten,
aan onze drang naar snelheid,
aan onze behoefte aan succes.
Dat wij aan Christus
de kostbaarheid van elk mensenkind
leren begrijpen.

Dat Christus ons voor ogen staat
in zijn erbarmen over mensen:
wanneer wij oordelen over elkaar,
en de ander tot zwijgen brengen
met ons eigen gelijk.

Bron: Sytze de Vries, Bij gelegenheid II. Woorden voor gedenkwaardige dagen