Zelfs als er een goede reden is om boete te doen, dan wordt dat vaak uit zwakheid nagelaten. Onze schaamte en onze angst om tekort te schieten weerhouden ons. Ook vinden we de waardering die we van mensen krijgen belangrijker dan de gerechtigheid waarvoor we ons vernederen, als we boete doen. Daarom hebben we Gods genade nodig, niet alleen áls we boete doen, maar ook óm boete te doen.

Bron: 365 x Augustinus [verkrijgbaar als boek en als app]