Theoblogie

Brandend van verlangen

Brandend van verlangen,
witte toorts van licht,
midden in een lange
doodsnacht opgericht –

refrein:
Kaars van God gegeven,
schitter in dit uur,
Christus, wees ons leven,
wees ons vreugdevuur!

Duister zijn de dagen,
donker is de tijd,
haast niet te verdragen
wat ten hemel schreit –

Waakvlam van de vrede,
wachter in de nacht,
vuurkolom die heden
waakt en op ons wacht –

Fakkel van verzoening,
druipend uit de doop,
recht naar Gods bedoeling,
breekbaar als de hoop –

Hunkerend naar boven,
smelt Gij aan de vlam,
sterft Gij zienderogen
korte, stompe stam –

Licht dat uit de doden,
uit de nacht verrijst,
vlam die niet te doven
naar de dag verwijst –

Brandend van verlangen
toont Gij Gods gezicht:
liefde, onbevangen,
vrolijk levenslicht!

Bron: André Troost, Dat geloof ik. De mooiste verzen om te zeggen en te zingen