Ria Borkent heeft speciaal voor advent een stapellied gecomponeerd. Als voorbereiding op de kerst kunt u zo elke week een nieuw couplet zingen. Hieronder kunt u de bladmuziek, melodie lezen en luisteren. Zingt u ook mee?

 

1e advent – Marcus 13: 34 De deurwachter   Psalm 25

Thema: Verder kijken vanuit de nood

 

1. Door de ramen van de tijd

steeds weer naar het uitzicht kijken,

verder dan de ogen reiken,

verder dan terreur en strijd.

Aan het dagelijkse front

naar het hemelrijk verlangen,

met vertrouwen onbevangen

kijken of de Heer al komt.

 

Verderkijker, wakkerblijver,

deurbewaker, dag en nacht –

onze Heer komt onverwacht.

 

2e advent – Johannes 1: 19-28 Johannes de Doper Psalm 80

thema: verderkijken naar de Messias

 

2. Met Johannes zie ik uit

naar de komende Messias.

Kan ik mij in Hem verliezen,

trots moet uit de weg geruimd.

Wie tot inkeer komt zal diep

ondergaan in waterstromen

en dan levend bovenkomen,

nieuw en door de Heer geliefd.

 

Verderkijker, voorbereider,

onderduwer, stem die zei:

onze Heer komt dichterbij.

 

3e advent – Jesaja 65: 17-25  Jesaja   Psalm 85

thema: verderkijken naar de nieuwe wereld

 

3. Wat Jesaja heeft beloofd

gaat God doen: een nieuwe aarde

en een nieuwe hemel maken,

alle tranen zijn gedroogd.

Lach en juich, Jeruzalem:

mensen bouwen weer hun huizen

en genieten van hun druiven

en geen slang verheft haar stem.

 

Verderkijker, toekomstwijzer

naar een nieuwe maatschappij –

Heer, U maakt de mensen blij.

 

4e advent – Lucas 1: 26-38  Maria   Psalm 145

thema: verderkijken onder Gods trouw

 

4. God, U steunt ons in de nood,

zoals de profeten zeiden:

Davids zoon komt tussenbeide,

komt ons redden van de dood.

Jij, Maria, jonge vrouw,

draagt een kind de wereld binnen;

liefde wil opnieuw beginnen

in de schaduw van Gods trouw.

 

Verderkijker, moedermeisje,

wereldwijd zijn koningschap –

onze Heer die ik verwacht.

 

Kerst– Lucas 2:1-20 /Jesaja 52: 7-10 De herders   Psalm 98

thema: verderkijkers bemoedigd

 

5. Als de snelle bode komt

met het goede nieuws van vrede,

als de engelen beneden

roepen: alle eer aan God,

als het kind in doeken ligt,

als de herders met de schapen

van geluk niet kunnen slapen,

krijgt de hoop een nieuw gezicht.

 

Verderkijkers, wakkerblijvers,

stralend licht komt over ons:

juich voor Jezus als Hij komt.

 

Tekst door: Ria Borkent

Melodie door: Roelof Elsinga

 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Reageer nu via Facebook.

 

Stapellied – begeleiding

Stapellied – melodie