[bij de afbeelding van Rembrandt] Jesus Christus kijkt ons aan in erbarmelijke  toestand.  Wie Hem aanziet, ontwaart geen groter  smart. Want de Vader heeft de Zoon het verlossende  lijden tot verzoening doen ondergaan (cf. Kl 1,12).  Laat Zijn passie onze compassie wekken.  Geminacht en gemeden door ons mensen is Hij door  God gekastijd en vernederd, Man van smarten – om onze  zonden doorboord en gestraft in het dragen van onze  smarten (cf. Js 53,3-5). Onschuldig geofferd voor onze  schuld heeft Hij ons genezing en vrede gebracht.  Ziet Hem daar staan: Hij heeft de dood ondergaan.  Hij is van het kruis genomen, zoals de ladder waarmee  dat is gebeurd laat zien. Hij staat weer bij de kolom  waaraan Hij is gemarteld – de gesel en de roede in Zijn  doorboorde handen, de koningskroon van doornen op  het hoofd. Uit Zijn open gestoten zijde vloeit bloed en  water naar Maria en Joannes die in eerbied naar Hem  opzien (cf. Jo 19,26.34). In dit beeld wordt de gehele lijdensgeschiedenis  samengebonden. In herinnering overwegen  wij het lijden van Gods Zoon en aldus alle lijden  van de mensheid.

 

 

 
Bron: Antoine Bodar, Passie van Jesus Christus. Lijden van de Zoon Gods