Dag 14: De Messias in Psalm 8

12 december 2015

Er zijn veel Psalmen in de Bijbel die verwijzen naar de komst van de Messias. Zo ook Psalm 8, waar in vers 3 staat:

Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. (NBV)

Jezus zelf haalt deze tekst later aan als kinderen ‘Hosanna voor de Zoon van David’ over hem zingen. Hij zegt, als Hij hierom bekritiseerd wordt:

Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”? (Mattheüs 21 vers 16)

Deze tekst uit Psalm 8 verwijst dus naar Hem zelf. Ook Niek Tramper merkt dit op in zijn boekje Psalmen – dicht bij God wonen in zijn uitleg bij vers 3:

De omkering is treffend in deze psalm. Gods werkelijke majesteit ligt in het zwakke, nietige en weerloze. De nietige mens onder het firmament laat Hij heersen over zijn werk. Deze tekst wordt in Matteüs 21:16 aangehaald door Jezus, als kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David’ roepen. De tekst uit Matteüs ‘Uit de mond der kinderen hebt Gij U lof toebereid’ baseert zich op de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Kennelijk ging het woord ‘sterkte’ voor de Septuagint te ver. Toen Jezus stierf aan het kruis bad Hij het avondgebed van een Joods kind: ‘Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.’ Zwakker en weerlozer kon het niet. Toch werd het kruis teken van overwinning: overwinning door overgave. ‘Te laten ophouden’: NV: verstommen, NBV: breken. In het Hebreeuws ‘sjabbath’. God doet de sabbat aanbreken, waarin de vijand en de wraakzuchtige niet meer bestaan.

(…)

Vanwege de ongehoorzaamheid van de mens moet deze psalm met het oog op de Messias worden gelezen en uitgelegd. Chrístus is degene die met eer en heerlijkheid gekroond is, die ook een heerschappij van vrede over de schepping uitoefent. Alleen het resultaat daarvan is nog niet zichtbaar. We zien nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn. Christus is vóórbeeld. Want het gaat God om de mens zoals Hij die oorspronkelijk bedoeld heeft. Die mens heeft Christus zichtbaar gemaakt. We mogen Christus ook niet losmaken van het Oude Testament. Hij heet Christus omdat Hij Gods bedoeling met de hele schepping, Gods oorspronkelijke plan, zichtbaar maakt.

Psalmen voor Nu heeft een prachtige tekst bij Psalm 8, waarin ook duidelijk naar voren komt dat het hier gaat om de glorie van de Heer:

De handtekening van de Heer

O HEER, onze Heer,
uw handtekening
staat prachtig onder heel de wereld.
U laat uw glorie hemelhoog bezingen
door kleine kinderen en zuigelingen.
U bent te sterk voor tegenstanders,
uw vijand zwijgt, hij kan niet anders.
Als ik de hemel zie, dat wonder van uw hand
– u bracht de maan en elke ster tot stand –
wat is een kind dan, dat u aan hem denkt,
wat is een mens, dat u hem aandacht schenkt?

O HEER, onze Heer,
uw handtekening
staat prachtig onder heel de wereld.
U hebt de mens een ereplaats gegeven.
Bijna aan God gelijk, zo mag hij leven.
Mensen zijn, Heer, uw afgezanten.
U legt uw werk in mensenhanden:
de schapen op de dijk, de koeien in de wei,
alles wat leeft in de natuur erbij:
luchten vol vogels en zeeën vol vis,
al wat zijn weg door oceanen kiest.

O HEER, onze Heer,
uw handtekening
staat prachtig onder heel de wereld.

Psalmen – Dicht bij God wonen

Psalmen dichtbij God wonen - Niek Tramper

In de psalmen klopt het hart van de omgang met God. Elk stil moment met de psalmen is een stukje sabbath in de drukte van de week. Een oase in de wildernis van verantwoordelijkheden die zwaar drukken. In de psalmen wordt nagedacht over het leven, over de natuur, over de volken en vooral over hoe God daarin aanwezig is. De studies in dit boek dagen de lezer, of liever de gebruiker, uit om een handvol psalmen binnen te gaan en de rijkdom ervan te ervaren. Gaandeweg blijken de psalmen een huis vol ongehoorde en ongeziene schatten te zijn. Een woning dicht bij God.

Categorieën

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.