Dag 10 – ”Wie de komst van de Here Jezus verwacht, zal delen in de volkomen verlossing!”

9 december 2014

Adventsverwachting

Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen (Jes. 25:9).

De profetie van Jesaja klinkt in een donkere tijd. Het Assyrische leger is Israël binnengevallen en staat voor de poorten van Jeruzalem. De toekomst is donker en het volk heeft geen enkele verwachting dat het ooit goed zal komen. Er is geen hoop dat de cyclus van geweld en dood zal worden doorbroken. Wat komt er terecht van een volk zonder verwachting? Niet veel, toch?

Het kan ons ook zomaar overkomen, dat de moed ons in de schoenen zinkt. Onderzoeken zijn nodig, omdat we ons al langere tijd niet goed voelen. Aanvankelijk is er hoop, dat het meevalt, maar de uitslag is negatief. Het ziet er niet zo best uit. Het bedrijf waar we werken maakt een moeilijke tijd door. Er volgt een gesprek. Het gaat niet goed. Men moet bezuinigen en voor jou is er geen toekomst meer in het bedrijf. Je gezondheid is alles wat je hebt. Je werk is nodig om je gezin te kunnen onderhouden. Wat een tegenslag!

In zo’n situatie spreekt Jesaja tot het volk Israël. Wanneer het geen verwachting en hoop meer heeft, begint God te spreken. Er komt een dag, dat ik mijn Heil naar deze aarde brengen zal. Met schitterende kleuren schildert de profeet de toekomst van God. Ik zal een feestmaal aanrichten voor alle volken (Jes. 25:6). Ik zal de sluier van het gezicht van de volken weghalen (vs. 7). De sluier die teken was van verdriet en rouw, wordt door God zelf verwijderd. Ik zal de dood voor altijd verslinden (vs. 8). De dood en de machten van de dood, die al zoveel hebben stuk gemaakt op aarde, worden door God definitief verwijderd. En Hij zelf zal de tranen van alle gezichten afwissen. Drie prachtige beloften waarmee de profeet het volk in nood mag bemoedigen. God vergeet Zijn beloften niet, ook al lijkt op aarde alles op het tegendeel.

Mooie beloften, maar ze roepen ook vragen op. Waarom moet het zo lang duren? Waarom is er zoveel lijden op aarde dat maar doorgaat? Ik weet het antwoord niet. De zonde heeft zoveel op aarde ontwricht. We zien de gevolgen elke dag, in het groot en in het klein. Openlijk en verborgen leed. Één ding weet ik wel. De tijd tussen de eerste en de tweede komst van Jezus, is genade-tijd. God heeft ons geroepen om in deze tussentijd Hem te verwachten. De weken van Advent bepalen ons daar bij. Verwachten zoals Jesaja het verwoordt in vers 9: ‘Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil‘. God zoekt vandaag mensen, jongeren en ouderen, die Hem met heel hun hart verwachten!

Wat betekent dat concreet? Ik denk aan de oude Simeon en Anna (Luc. 2:25 en 37). Zij beiden verwachtten de vertroosting en verlossing van Israël. Zelfs op hun oude dag bleven zij de Heer verwachten en spraken zij met allen die net als zij de komst van de Heer verwachten. Leven met verwachting, betekent in de eerste plaats dat wij mensen van gebed zijn. Die God de Vader hartstochtelijk bidden: Heer, laat uw Koninkrijk komen en uw wil geschieden, niet alleen in de hemel maar ook hier op aarde! In de tweede plaats, wordt onze verwachting zichtbaar in het bemoedigen van anderen. God heeft broeders en zusters, familie, vrienden en buren om ons heen geplaatst. Hij roept ons op om in die kring, niet voor ons zelf te leven, maar door het geloof – in het voetspoor van onze Heiland – een bron van zegen te zijn. De grootste zegen is toch, dat wij anderen mogen herinneren aan de beloften en trouw van God. Ik hoop en bid dat wij zulke mensen zullen zijn.

Wie de komst van de Here Jezus verwacht, zal delen in de volkomen verlossing!

 

We zijn benieuwd naar uw tips. Reageer nu via Facebook.

 

Ds. Gerrit Vreugdenhil, oud docent Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit van Chili, nu predikant Hervormde Gemeente Gouda.

Categorieën

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.