Het boekje glanst, de omslag is lichtzwart met een rode rug waarvan een rafelige scheurrand net de hoek omkomt tot op de cover. Tussen twee rode puntjes staan auteur en titel in lichtgouden letter. Honderd bladzijden, verrassend rond getal, ik tel ze maar niet na, blader liever het boek door: Duitse tekst links, Nederlandse vertaling rechts met de evangelietekst in rood, zoals Johann Sebastian dat deed.
Als extra’s o.a.  mijn lezing Een Hollandse Bach, en Overwegingen bij de vertaling. In de laatste bijdrage laat ik iets zien van het vertaalproces, waar denk ik aan, wat is lastig in de vormgeving?

Ik kan blij zijn met deze fraai vormgegeven uitgave. Een boekje dat je gemakkelijk bij je steekt als je naar een uitvoering van de Matthäus of Matteüs gaat. Dit is het boek waar  mensen mij vorig jaar om vroegen. Na de concerten van de Nederlandse Matteüs en vooral na de tv-uitzending begonnen de mailtjes binnen te stromen: ‘Hoe kom ik aan de tekst?’. Iemand schreef dat hij merkte dat de Nederlandse taal hem veel deed. Een ander schreef: heel warm en heel toegankelijk. Een vrouw mailde dat het dichtbij kwam, persoonlijk werd en haar en haar vriend diep had ontroerd, waardoor Goede Vrijdag een heel speciale dag was geworden. ‘Maar is het in de handel?’
Een musicus schreef dat hij voor het eerst besefte hoezeer de Duitse tekst altijd op afstand is gebleven. Ook sceptici schreven: ik ben helemaal op andere gedachten gebracht. Of: Nog nooit naar een Nederlandse tekst kunnen luisteren, maar deze vind ik prachtig! Van enkele koorleden en solisten waren er mails over de goede zingbaarheid. Een man liet weten dat de tekstplaatsing zich zonder meer kan meten met de Duitse versie. Soli Deo Gloria voegt hij daaraan toe. Die woorden had ik eerder vorig jaar onder het Voorwoord van de partituur geschreven want ik besef heel goed dat God mij de spirit heeft gegeven deze vertaling te maken, het is allemaal niet vanzelfsprekend. Maar nu ook het tekstboek er is, deel ik een en ander graag met u via deze blog. Ik hoop dat dit boek als gebruiks- of geschenkboek mag bijdragen aan een beter, dieper verstaan van Jezus Messias, via de inhoud van Bachs wondere Matthäus Passion.  Dank u wel voor uw support in welke vorm ook!

Ria Borkent (1950) schrijft gedichten en kerkliederen. Ze werkt met verschillende componisten en schreef o.a. de teksten van een Kerst- en een Paasoratorium dat jaarlijks wordt uitgevoerd. In 2008 schreef ze de teksten voor ‘Jezus op aarde’, een oratorium voor gemengd koor en orkest. Recent verscheen van haar Matteüs Passie. Een poëtische hertaling.

17 maart om 19.00 uur: Mattheüs Passion in de Janskerk in Utrecht in de Nederlandse vertaling van Ria Borkent, met Pieter Jan Leusink en The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands.