Christendom

Wanneer is het eigenlijk begonnen?

9 juni 2019

Wanneer is het eigenlijk begonnen? Vraag aan theologen waar de kerk nu eigenlijk is begonnen, en je kunt allerlei heel verschillende antwoorden verwachten.

5. Nederigheid, stoutmoedigheid en vurigheid

31 mei 2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van citaten uit en bespiegelingen bij Paus Franciscus’ Gaudete et exsultate.

Strijdlied op de oever

3 mei 2019

Wij moderne redelijke mensen kunnen God alleen nog zien als zacht hummende ‘well-meaning little therapist’. Tot het water ons aan de lippen staat.

De liefde, dat is God

19 februari 2019

Het is allang niet meer vanzelfsprekend om te geloven dat God er is. Veel mensen geloven nog wel dat er iets is, maar hebben geen idee wat dat dan zou moeten zijn. Hoe spreek je in zo’n context over God?

Bidden tot God

17 juli 2018

‘Heer, leer ons bidden.’ Deze woorden van Jezus’ leerlingen klinken vandaag de dag nog steeds. Als we eerlijk zijn moeten we bijna allemaal toegeven dat bidden lang niet altijd leuk of makkelijk is. En het gaat bijna nooit vanzelf. We worstelen met afleiding, stressvolle gedachten en dingen die we moeten doen.

Op zoek naar een inspirerend boek voor de zomer? Bekijk onze toplijst.

10 juli 2018

Vakantie, een lang weekend, of een andere gelegenheid om een theologisch boek te lezen? Omdat u geïnteresseerd bent in een actueel thema of voor uw persoonlijke ontwikkeling? Wij zetten hieronder de mooiste en meest actuele theologische boeken op een rij!

Leren onmisbaar voor diaconaal werk

4 juli 2018

Bert Roor werd geïnterviewd door het Nederlands Dagblad over zijn promotieonderzoek Heilzame presentie. Lees hieronder een deel van dit interview. Bert Roor deed een promotieonderzoek naar diaconaat en wil kerken helpen talent op dit gebied beter te benutten. Sinds de eeuwwisseling is er in christelijk Nederland sprake van een missionaire en diaconale opleving. Bert Roor […]

Christenen aanzetten tot nadenken

25 juni 2018

De Amsterdamse dominee Tim Vreugdenhil is stand-up theoloog. Belangrijke thema’s in onze maatschappij neemt hij onder de loep en behandelt hij in een zogenaamde stand-up preek. Momenteel trekt Tim met zijn ‘stand-up theology’-voorstellingen door het land naar aanleiding van zijn boek Stand-up Theology. EO Visie bezocht er een en maakte een video. Visie-redacteur Femke Taale […]

De spiritualiteit van Bonhoeffer

19 februari 2018

Kick Bras op Theoblogie over zijn nieuwe boek: In mijn boek Voor het leven. De spiritualiteit van Bonhoeffer omschrijf ik spiritualiteit als ‘geleefd geloof.’ Als iets mij boeit in Bonhoeffer, dan is het wel dat hij zijn geloof geleefd heeft.

Pelgrimages van vertrouwen

5 februari 2018

Frère Jasper uit Taizé legt uit hoe de broedergemeenschap van Taizé het verzoeningswerk van Jezus gestalte probeer te geven.

‘De evangeliën behoren tot de meest feministische literatuur’

26 januari 2018

Lucetta Scaraffia over vrouwenemancipatie in de Katholieke Kerk.

#hoezoheilig

10 januari 2018

Wat is nu heilig? Heeft dat altijd met God Zijn toedoen te maken? Of kun je ook zeggen dat het alles is wat ons vervult met eerbied? Je eigen thuis of misschien wel innerlijke vrede… Nieuwheilig.nu gaat het vanaf nu voor je uitzoeken!

Terug naar het hart van de evangelie

20 december 2017

Een schitterende overdenking van de kern van het christelijk geloof: God is als Jezus, en daarom veel liefdevoller en mooier dan je denkt!

Kan het christendom christelijker worden?

18 december 2017

Brian McLaren nodigd zijn lezers uit om de belangrijkste bedevaart van deze tijd te ondernemen: het christendom christelijker maken.

‘Ben ik te naïef over de Islam?’ – Bernhard Reitsma reageert op lezerscommentaar

27 november 2017

Bernhard Reitsma gaat in dit artikel in op een aantal reacties op zijn boek Kwetsbare liefde waarin hij ingaat op de verhouding tussen christendom en islam.