Heilig vuur in Latijns-Amerika

In het juni/juli-nummer van Woord & Dienst, opiniërend magazine voor protestants Nederland, verschijnt onderstaand artikel van Klaas Bom onder de titel   Heilig vuur in Latijns-Amerika   Bloeide in Latijns-Amerika van de jaren zestig tot de jaren tachtig de bevrijdingstheologie, inmiddels zet het charismatisch christendom er de toon. Lijkt dit vanuit Nederlands perspectief een grote…

Geld: Goede vriend of slechte meester?

In het meinummer van Woord & Dienst, opiniërend magazine voor protestants Nederland, verscheen onderstaand artikel van dr. Piet Schelling.   Geld: Goede vriend of slechte meester? Toen ik in een kerkdienst het bekende lied ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ liet zingen, zei na afloop een bezoeker: “dat ‘Neem mijn zilver en mijn goud…’ krijg…

Lezing evangelie, cultuur en islam door Dr. Bernhard Reitsma

Ongeveer een maand geleden, op 10 april 2014 hield Dr. Bernhard Reitsma, schrijver van het boek Adembenemend, een lezing over de houding tussen de verkondiging van het Evangelie in de context van de islamitische cultuur. Hij hield deze lezing bij de studentenvereniging P.F.S.A.R. te Apeldoorn. Hieronder vindt u een samenvatting van deze lezing.   Hoe…

6e Zondag van de Veertigdagentijd, met Martien Brinkman

Bovenstaande afbeelding van ‘Jezus op de koude steen’ behoort tot een bekend middeleeuws genre. Er zijn vele variaties op. Vaak wordt hij ook met geboeide handen afgebeeld. Het motief tot dit genre is ontleend aan een 14e eeuwse Vita Christi (Leven van Christus) van Ludolf van Sachsen. Hij schrijft daarin: ‘O lieve heer hoe jammerlyck…

16e dag in de Veertigdagentijd, met Mirjam van der Vegt

Doordrenkt van de Geest Stilstaan bij het licht Steek een kaars aan en bid: Verlicht heel het lichaam en doordrenk mij met uw Geest. Stilstaan bij je eigen hart Word je bewust van je ademhaling. Vertel God eerlijk hoe het met je gaat. Stilstaan bij Gods Woord Lees en overpeins 1 Korintiërs 12:4-13. Welk woord…

De Johannesproloog en de laatste vragen over ons bestaan

In de vorige aflevering van Dubbelfocus werd het Hooglied benaderd vanuit twee perspectieven, een literair-kritisch perspectief en een psychoanalytisch perspectief, met een Hooglied in tweets als slagroom op de taart. In deze bijdrage neem ik het literair-kritische perspectief op en voeg daar een receptie-theologisch perspectief aan toe, met als te onderzoeken passage de proloog uit…