Liefde als voorproefje van de eeuwigheid

Dr. Wim Dekker, theoloog en studiesecretaris van de IZB, schreef een reactie op Ik wil dat jij bent, het nieuwste boek van Thomas Halik. Drie boeken, één gedachte Kort achter elkaar verschenen bij Boekencentrum drie boeken van de tot dan toe in Nederland volstrekt onbekende Tsjechische Rooms-Katholieke theoloog Tomas Halik.  Het zijn niet zomaar drie willekeurige…

Moslims en medische behandeling

In het nieuwste nummer van het Nederlands Theologisch Tijdschrift staat onderstaand artikel over moslims en medische behandeling. U kunt hier de intro lezen, het volledige artikel is te downloaden in de  webshop van Boekencentrum.     Moslims en medische behandeling: Een oriëntatie op de ethisch-juridische status van behandeling binnen de (soennitisch-)islamitische traditie   Hoewel Nederland…

De onschatbare waarde van ouderdom

Leiden dementerende mensen een waardeloos bestaan? Die gedachte verdraagt Annemarieke van der Woude niet. In haar boek Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat schrijft zij over de meest recente ontwikkelingen rond euthanasie. Zij ontvouwt haar visie vanuit het perspectief van de nabestaanden en benadrukt daarbij de onschatbare waarde van de ouderdom. Voor Theoblogie beantwoordde…

Onze verlangens dreigen te seculariseren

“Het verlangen van christenen dreigt soms te seculariseren. We beamen de oude christelijke notie dat we genade ontvangen van God en dat onze identiteit in Christus ligt. Maar het is moeilijk hiernaar te leven. In onze samenleving ligt het zo veel meer voor de hand onze identiteit te ontlenen aan status of aan producten. Ten…

Pagina 1 van 212