Ik heb Jezus ontdekt

Ik heb Jezus ontdekt. Het is al wel weer even geleden. En ik geloof dat ik hem ook elke keer weer opnieuw ontdek. Maar toch: ik heb Jezus ontdekt.   Dat gebeurde in de 40dagentijd van 2002. Aan het begin van die periode had ik me toegewijd aan een heel eenvoudige vorm van vasten en…

Als catecheet sta je aan het front

Wat hebben jullie meegekregen van de preek van afgelopen zondag?’ Ik houd er rekening mee dat de catechisanten van 17 jaar met hun vrijmoedige feedback komen. Maar ik was toch niet helemaal berekend op hun antwoorden. ‘Nul’, zegt de een, ‘want ik gebruik de preek altijd om even te slapen.’ ‘Eigenlijk niets’, zegt een ander,…

Discipelschap tussen moralisme en vrijblijvendheid

N.a.v. James Kennedy & Pieter Vos (red.), Oefenen in discipelschap. De gemeente als groeiplaats van het goede leven   Wat houdt discipelschap concreet in? Waaraan herken je een christelijk leven? Is er een gemeenschappelijke christelijke moraal? Hoe ziet die er dan uit? En welke betekenis kan de kerk als gemeenschap daarbij hebben? Dit zijn actuele…